3,4000 zł
1,49% 0,0500 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Wyniki finansowe - MDIENERGIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 51 951 0 61 721
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 1 099 0 1 826
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 508 0 1 664
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 396 0 1 344
Amortyzacja (tys. zł) 0 99 0 190
EBITDA (tys. zł) 0 1 198 0 2 016
Aktywa (tys. zł) 128 428 131 641 127 879 136 277
Kapitał własny (tys. zł)* 27 565 27 961 32 364 33 708
Liczba akcji (tys. szt.) 46 108,506 46 108,506 46 108,506 46 108,506
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,009 0,000 0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,598 0,606 0,702 0,731
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej