4,6250 zł
3,93% 0,1750 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Informacje o spółce - NANOGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa spółek realizująca projekty biotechnologiczne i medyczne w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rakowiecka 36
Kod: 02-532
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 604741303
Fax:
Internet: www.nanogroup.eu
Email: info@nanogroup.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: NanoGroup SA
Prezes: Borzestowski Marek
Sektor: biotechnologia
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 16 747 883
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 46 (9999r.) - grupa
Audytor: Morison Finansista Audit sp. z o.o.
NIP: 5213757847
KRS: 0000649960
EKD: 72,11
Ticker GPW: NNG
ISIN: PLNNGRP00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 77 458 958,875 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 747 883 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 800 000
Liczba głosów na WZA: 16 747 883 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,52%
Kapitał akcyjny: 16 747 883,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 800 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GPV I FIZ AN 4 570 000 (27,29%) 4 570 000 (27,29%) 2018-07-12 -
Ciach Tomasz 4 180 000 (24,96%) 4 180 000 (24,96%) 2020-12-28 -
StartVenture@ Poland sp. z o.o. s.k.a. 1 050 000 (6,27%) 1 050 000 (6,27%) 2017-10-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2016-10-17 4 380 000
1,00 4 380 000
4 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-10-13
2016-12-02
2017-12-21
seria B - subskrypcja prywatna 2016-12-20 2 090 020
7 544 972,20
1,00 3,61 6 470 020
6 470 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-12
2017-12-21
seria C - subskrypcja prywatna 2016-12-20 1 050 000
2 593 500,00
1,00 2,47 7 520 020
7 520 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-12
2017-12-21
seria D - subskrypcja prywatna 2016-12-20 4 388 210
10 838 878,70
1,00 2,47 11 908 230
11 908 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-12
2017-12-21
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-12-20 761 300
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2017-02-09 181 790
449 021,30
1,00 2,47 12 100 020
12 100 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-24
2017-12-21
seria F - subskrypcja publiczna 2017-02-28 880 000
4 180 000,00
1,00 4,75 12 970 020
12 970 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-10-13
2017-12-05
2017-12-21
seria G - subskrypcja prywatna 2018-06-27 986 550
3 551 580,00
1,00 3,60 13 956 570
13 956 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-14
seria H - subskrypcja prywatna 2020-10-12 2 791 313
11 360 643,91
1,00 4,07 16 747 883
16 747 883,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Borzestowski Marek Prezes Zarządu 2016-10-17 INTELIWI - Członek RN
Kiciak Adam Członek Zarządu 2016-10-17 -
Ciach Tomasz Członek Zarządu 2016-10-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ciach, Paweł Michał Członek RN 2016-10-17 -
Olender Artur Członek RN 2017-04-19 OTLOGIS - Członek RN
Mazurek Przemysław Członek RN 2017-02-09 -
Wesołowski Tadeusz Członek RN 2016-10-17 RYVU - Wiceprzewodniczący RN
PURE - Wiceprzewodniczący RN
SELVITA - Wiceprzewodniczący RN
MEDINICE - Wiceprzewodniczący RN
CORMAY - Wiceprzewodniczący RN
NEUCA - Członek RN
Garlicki Jerzy Członek RN 2021-06-28 WSIP - Prezes Zarządu
- Prezes Zarządu
- Członek RN
Dziubłowski Robert Członek RN 2021-06-28 POLAQUA - Przewodniczący RN