1,2460 zł
3,49% 0,0420 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -4 414 45 17
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 146 -6 724 -1 678 -868
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 150 -6 812 -1 689 -946
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 299 -6 127 -1 689 -874
Amortyzacja (tys.) 13 17 28 19
EBITDA (tys.) -1 133 -6 707 -1 650 -849
Aktywa (tys.) 26 616 20 302 18 458 17 675
Kapitał własny (tys.)* 13 992 7 734 6 087 5 099
Liczba akcji (tys. szt.) 16 747,883 16 747,883 16 747,883 16 747,883
Zysk na akcję (zł) -0,078 -0,366 -0,101 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,835 0,462 0,363 0,304
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej