pb.pl
1,5100 zł
7,86% 0,1100 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 106 212 6 120
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 586 -129 -391 -343
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 600 -133 -394 -178
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 522 -133 -384 -183
Amortyzacja (tys. zł) 13 13 11 10
EBITDA (tys. zł) -1 573 -116 -380 -333
Aktywa (tys. zł) 27 035 27 076 26 742 26 972
Kapitał własny (tys. zł)* 14 220 14 087 13 703 13 525
Liczba akcji (tys. szt.) 12 970,020 13 956,570 13 956,570 13 956,570
Zysk na akcję (zł) -0,117 -0,009 -0,028 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,096 1,009 0,982 0,969
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej