pb.pl
4,9800 zł
-0,40% -0,0200 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 136 204 346 5
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -354 -129 -4 323 -1 072
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -351 -130 -4 332 -1 080
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -401 -138 -4 220 -1 082
Amortyzacja (tys. zł) 94 10 43 13
EBITDA (tys. zł) -260 -119 -4 280 -1 059
Aktywa (tys. zł) 26 168 26 585 30 037 28 628
Kapitał własny (tys. zł)* 11 476 11 315 17 651 16 575
Liczba akcji (tys. szt.) 13 956,570 13 956,570 16 747,883 16 747,883
Zysk na akcję (zł) -0,029 -0,010 -0,252 -0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,822 0,811 1,054 0,990
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej