4,6250 zł
3,93% 0,1750 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 346 5 78 -4
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 323 -1 072 -1 645 -1 146
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 332 -1 080 -1 653 -1 150
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 220 -1 082 -1 497 -1 299
Amortyzacja (tys.) 43 13 20 13
EBITDA (tys.) -4 280 -1 059 -1 625 -1 133
Aktywa (tys.) 30 037 28 628 27 537 26 616
Kapitał własny (tys.)* 17 651 16 575 15 116 13 992
Liczba akcji (tys. szt.) 16 747,883 16 747,883 16 747,883 16 747,883
Zysk na akcję (zł) -0,252 -0,065 -0,089 -0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,054 0,990 0,903 0,835
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej