4,2700 zł
3,64% 0,1500 zł
NTT System SA (NTT)

Informacje o spółce - NTTSYSTEM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Największy polskim producent komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy też do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.

Dane teleadresowe

Ulica: Zakręt ul. Trakt Brzeski 89
Kod: 05-077
Miejscowość: Warszawa-Wesoła
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7736298
Fax: +48 22 7736299
Internet: www.ntt.pl
Email: sekretariat@ntt.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: NTT System SA
Prezes: Kurek Tadeusz
Sektor: sprzęt informatyczny
EKD: produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Liczba akcji: 13 850 000
Zatrudnienie:
  • 144 (2021r.) - spółka
  • 144 (2021r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 1132518415
KRS: 0000220535
EKD: 26,20
Ticker GPW: NTT
ISIN: PLNTSYS00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 58 170 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 13 850 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 814 472
Liczba głosów na WZA: 13 850 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,05%
Kapitał akcyjny: 83 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 814 472
Cena nominalna akcji: 6,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurek Tadeusz ZWZ 3 360 000 (24,25%) 3 360 000 (24,80%) 2022-06-29 -
Singh Loomba, Davinder 3 308 625 (23,88%) 3 308 625 (24,42%) 2006-09-15 -
Rymuza Andrzej 1 144 314 (8,26%) 1 144 314 (8,44%) 2016-04-12 -
Kurek Andrzej ZWZ 1 144 313 (8,26%) 1 144 313 (8,44%) 2018-06-13 PRV,
Kurek Barbara ZWZ 1 057 220 (7,63%) 1 057 220 (7,80%) 2018-06-13 -
Kurek Anna 800 000 (5,77%) 800 000 (5,90%) 2015-11-08 -
NTT System SA 302 232 (2,18%) 302 232 (0,00%) 2021-12-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2004-06-29 347 900
1,50 347 900
521 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-02
2004-10-28
2007-07-19
seria B - udziałowcy NTT System sp. z o.o. 1 udział = 12650 akcji 2006-04-24 44 009 350
1,50 44 357 250
66 535 875,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-02
2006-06-08
2007-07-19
seria C - subskrypcja publiczna 2006-10-25 11 042 750
49 692 375,00
1,50 4,50 55 400 000
83 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-04
2007-07-19
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A, B i C 2006-11-02 1 600 000
1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 2014-06-27
6,00 13 850 000
83 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-21
renumeracja akcji: seria D 2014-06-27
6,00 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2020-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2020-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2019-10-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2019-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2015-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-10-24 Split 4:1
2013-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2013-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kurek Tadeusz Prezes Zarządu 2007-03-06 -
Kozubowski Jacek Wiceprezes Zarządu 2007-03-06 -
Markiewicz Witold Wiceprezes Zarządu 2007-03-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jacygrad Tomasz Przewodniczący RN 2022-06-29 - Członek RN
Kurek Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2009-07-31 -
Cieślak Janusz Sekretarz RN 2012-10-08 -
Rymuza Andrzej Członek RN 2008-10-08 WASKO - Wiceprezes Zarządu
Singh Loomba, Davinder Członek RN 2015-02-25 -
Sagała Magdalena Członek RN 2022-06-29 -