4,2500 zł
3,16% 0,1300 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 281 537 409 530 301 300 293 738
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 954 6 774 10 451 5 220
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 849 5 774 7 636 3 547
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 081 5 420 5 250 3 864
Amortyzacja (tys.) 185 229 232 203
EBITDA (tys.) 6 139 7 003 10 683 5 423
Aktywa (tys.) 301 813 365 397 372 969 415 225
Kapitał własny (tys.)* 154 535 159 949 165 199 166 087
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,295 0,391 0,379 0,279
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,158 11,549 11,928 11,992
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej