pb.pl
2,1000 zł
2,44% 0,0500 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 139 243 96 892 137 853 128 624
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 577 2 017 1 570 1 296
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 951 1 708 1 502 1 607
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 793 1 446 1 164 882
Amortyzacja (tys. zł) 145 121 119 119
EBITDA (tys. zł) 722 2 138 1 689 1 415
Aktywa (tys. zł) 180 326 177 839 181 588 206 486
Kapitał własny (tys. zł)* 133 264 134 710 135 873 135 261
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,104 0,084 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,622 9,726 9,810 9,766
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej