pb.pl
5,8800 zł
-1,34% -0,0800 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 167 419 212 383 289 164 235 588
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 352 4 106 3 516 6 227
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 001 3 650 1 772 5 502
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 380 2 965 1 466 4 341
Amortyzacja (tys. zł) 122 136 154 183
EBITDA (tys. zł) 3 474 4 242 3 670 6 410
Aktywa (tys. zł) 206 305 248 416 273 358 311 965
Kapitał własny (tys. zł)* 141 351 143 368 144 081 148 422
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,172 0,214 0,106 0,313
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,206 10,351 10,403 10,716
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej