28,9000 zł
-5,25% -1,6000 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Wyniki finansowe - OTLOG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 180 192 195 079 156 528 137 055
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 46 975 57 829 51 538 28 378
Zysk (strata) brutto (tys.) 55 947 104 837 43 387 24 738
Zysk (strata) netto (tys.)* 46 435 89 471 35 005 19 999
Amortyzacja (tys.) 9 832 10 180 11 234 11 025
EBITDA (tys.) 56 807 68 009 62 772 39 403
Aktywa (tys.) 727 162 747 480 737 002 706 691
Kapitał własny (tys.)* 154 281 243 780 195 656 215 621
Liczba akcji (tys. szt.) 13 098,780 13 098,780 13 098,780 13 098,780
Zysk na akcję (zł) 3,545 6,830 2,672 1,527
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,778 18,611 14,937 16,461
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej