28,9000 zł
-5,25% -1,6000 zł
OT Logistics S.A. (OTS)

Informacje o spółce - OTLOG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Składa się z kilkudziesięciu spółek o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. W wyniku kilkunastu fuzji i przejęć dokonanych w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – Grupa operuje nie tylko na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zbożowa 4
Kod: 70-653
Miejscowość: Szczecin
Kraj: Polska
Telefon: +48 609130265
Fax:
Internet: www.otlogistics.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: OT Logistics SA
Prezes: Jedynak Kamil
Sektor:
EKD: transport wodny śródlądowy towarów
Liczba akcji: 13 098 780
Zatrudnienie:
  • 44 (2022r.) - spółka
  • 630 (2022r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8960000049
KRS: 0000112069
EKD: 50,40
Ticker GPW: OTS
ISIN: PLODRTS00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 378 554 742 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 13 098 780 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 917 028
Liczba głosów na WZA: 13 098 780 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,97%
Kapitał akcyjny: 3 143 707,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 917 028
Cena nominalna akcji: 0,24 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szczepaniak Artur poprzez La Financire d'Intégration Européenne SA, wraz z EIP 2 sp. z o.o. i ML Horizon Holding Ltd. 7 817 384 (59,68%) 7 817 384 (59,68%) 2023-10-19 -
Generali PTE SA portfel 2 075 414 (15,84%) 2 075 414 (15,84%) 2023-07-21 WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, CMR, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, SNK, WXF, OND, SWG, DVL, CMP, BFT,
Cres Fundacja Rodzinna w organizacji 1 230 183 (9,39%) 1 230 183 (9,39%) 2023-06-01 CCS,
Allianz Polska OFE wraz z Drugi Allianz OFE i Allianz DFE 794 047 (6,06%) 794 047 (6,06%) 2023-01-06 QMK, CBF, VOX, ABE, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, ABS, ACP, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, CAR, ARH, PEP, CRI, AMC, DVL, WPL, APT, BFT, DOM, KRU, MIL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 277 660
1,92 1 277 660
2 453 107,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-06
2002-05-10
2013-08-30
połączenie z Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-15
seria D - subskrypcja prywatna 577 500
0,24 11 998 780
2 879 707,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-17
seria E - subskrypcja prywatna 1 100 000
11 000 000,00
0,24 10,00 13 098 780
3 143 707,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-17
2023-10-13
obniżenie kapitału 1995-09-02
1,92 1
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2012-10-15 150 000
42 000 000,00
1,92 280,00 1 427 660
2 741 107,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-06
2013-08-09
2013-08-30
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-11-14 38 191
1,92
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Odra Lloyd sp. z o.o. 2015-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07
split 1:8 2016-06-30
0,24 11 421 280
2 741 107,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria E - subskrypcja prywatna 2018-08-28 2 300 000
0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Rentrans International Spedition sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-07-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02
seria E - subskrypcja prywatna 2019-10-10 2 300 000
0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie SA bez podwyższania kapitału 2021-10-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-12-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2023-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2023-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2023-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2022-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2022-09-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-12-23 Split 1:8
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2015-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2015-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2014-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2014-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2008-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,24 zł
2008-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,24 zł
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,70 zł
2006-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,87 zł
2006-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,87 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2005-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,92 zł
2005-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,92 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jedynak Kamil Prezes Zarządu 2022-06-29 -
Zubrzycki Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2023-01-09 -
Górecki Daniel Członek Zarządu 2022-05-01 LIBET - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Malinowski Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2012-10-15 -
Komorowski Marek Sekretarz RN 2014-06-30 -
Olender Artur Członek RN 2018-08-28 NANOGROU - Członek RN
Heydel Wojciech Członek RN 2019-06-24 RUCH - Prezes Zarządu
INSTAL_K - Członek RN
Nowik Zbigniew Członek RN 2019-06-24 -
Nadolski, Piotr Jerzy Członek RN 2022-06-28 VIGOPHOT - Członek RN
KGL - Członek RN
Szczepaniak Artur Członek RN 2023-06-26 -