33,0000 zł
-2,94% -1,0000 zł
Analizy Online SA (AOL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ANALIZY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się tworzeniem i udostępnianiem serwisów informacyjnych oraz dostawą danych dla instytucji rynku kapitałowego i związanych z nimi podmiotów. Opracowuje także narzędzia wspierające sprzedaż produktów finansowych oraz umożliwiające monitoring i szczegółową analizę wielu obszarów działalności rynku instytucji wspólnego inwestowania. Prowadzi również szkolenia adresowanie przede wszystkim do przedstawicieli sieci sprzedaży produktów finansowych – doradców finansowych, niezależnych dystrybutorów i agentów ubezpieczeniowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Skierniewicka 10A
Kod: 01-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4318293
Fax: +48 22 4688540
Internet: www.analizyonline.com
Email: info@analizy.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Analizy Online SA
Prezes: Duniec Michał
Sektor: media - pozostałe
EKD: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Liczba akcji: 1 197 832
Zatrudnienie:
  • 31 (2019r.) - spółka
  • 33 (2019r.) - grupa
Audytor: Pol-Tax 2 sp. z o.o.
NIP: 1132271535
KRS: 0000360084
EKD: 63,11
Ticker GPW: AOL
ISIN: PLONLIN00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 39 528 456 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 197 832 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 951 246
Liczba głosów na WZA: 1 197 832 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,42%
Kapitał akcyjny: 119 783,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 951 246
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,58%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ENRAV FIZ AN 600 180 (50,11%) 600 180 (50,11%) 2019-06-14 BGD,
Raupuk Grzegorz 290 811 (24,28%) 290 811 (24,28%) 2021-03-22 -
Bednarski Marek 60 255 (5,03%) 60 255 (5,03%) 2017-06-01 FOR, AIT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-04-14 1 210 000
121 000,00
0,10 0,10 1 210 000
121 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-19
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-21 110 000
1 309 000,00
0,10 11,90 1 320 000
132 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2013-05-16 -122 168
0,10 1 197 832
119 783,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2014-05-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2013-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2012-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Duniec Michał Prezes Zarządu 2014-04-23 -
Szalbierz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2014-04-23 -
Raupuk Grzegorz Członek Zarządu 2019-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rogaliński Krzysztof Przewodniczący RN 2014-04-23 AITON - Członek RN
Goss, Krzysztof Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2016-09-21 - Członek RN
Żelazko Jakub Członek RN 2018-09-25 -
Kokot Tymon Członek RN 2014-04-23 -
Samodulski, Bolesław Jan Członek RN 2019-06-27 -