38,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Analizy Online SA (AOL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ANALIZY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 626 1 943 2 178 2 040
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -42 202 183 129
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -54 190 191 133
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -76 170 131 90
Amortyzacja (tys. zł) 98 131 152 160
EBITDA (tys. zł) 56 333 335 289
Aktywa (tys. zł) 4 719 4 674 5 065 5 303
Kapitał własny (tys. zł)* 3 671 3 841 3 940 4 030
Liczba akcji (tys. szt.) 1 197,832 1 197,832 1 197,832 1 197,832
Zysk na akcję (zł) -0,063 0,142 0,109 0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,065 3,207 3,289 3,364
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej