35,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Informacje o spółce - ORZBIALY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Harcerska 23
Kod: 41-946
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7796500
Fax: +48 32 2813491
Internet: www.orzel-bialy.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Orzeł Biały SA
Prezes: Sznajder Konrad
Sektor:
EKD: odzysk surowców z materiałów segregowanych
Liczba akcji: 16 650 649
Zatrudnienie:
  • 238 (2022r.) - spółka
  • 285 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 6260003139
KRS: 0000099792
EKD: 3832Z
Ticker GPW: OBL
ISIN: PLORZBL00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 582 772 715 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 16 650 649 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 840 965
Liczba głosów na WZA: 16 650 649 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,12%
Kapitał akcyjny: 7 159 779,07 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 840 965
Cena nominalna akcji: 0,43 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ZAP Sznajder Batterien SA kontrolowany przez Lecha Sznajdera 12 343 456 (74,13%) 12 343 456 (74,13%) 2021-11-22 -
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 2 497 509 (14,99%) 2 497 509 (14,99%) 2022-06-15 SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, AGO, MIL, DVL, GTC, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 34 020
14 628,60
0,43 0,43 16 650 649
7 159 779,07
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-03
2013-12-09
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-18 1 855 230
6 381 991,20
3,44 3,44 1 855 230
6 381 991,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-21
1992-02-28
split 1:8 2007-07-02
0,43 14 841 840
6 381 991,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-07-02 1 800 000
50 400 000,00
0,43 28,00 16 641 840
7 155 991,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-21
2007-11-12
seria C - oferta menedżerska warranty serii A, B i C, zmieniona uchwałą WZA z 27.10.2009 2008-06-30 499 230
9 769 931,10
0,43 19,57
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna Polski Cynk sp. z o.o. za udziały w Baterpol sp. z o.o. 2009-02-27 1 664 183
13 363 389,49
0,43 8,03
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D, E, F 2011-06-17 113 400
48 762,00
0,43 0,43
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - Zbigniew Rybakiewicz, Tomasz Lewicki, Józef Wolarek 2011-06-17 56 700
24 381,00
0,43 0,43 16 616 629
7 145 150,47
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
2012-04-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2011-06-17 -81 911
0,43 16 559 929
7 120 769,47
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-17
połączenie z Ekobat Orzeł Biały sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-12-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-30
połączenie z Helidor sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-03-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-31
połączenie ze Speedmar sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-09-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2018-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2013-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2013-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2012-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sznajder Konrad Prezes Zarządu 2019-11-07 -
Lewicki Tomasz Wiceprezes Zarządu 2020-02-17 MINERAL - Prezes Zarządu
Czeszak Sławomir Wiceprezes Zarządu 2020-02-24 -
Staniewski Ireneusz Wiceprezes Zarządu 2022-01-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zdrojewski Adam Przewodniczący RN 2020-06-26 -
Hulbój Michał Członek RN 2017-05-23 EMC - Członek RN
AC - Członek RN
ONDE - Członek RN
DEVELIA - Członek RN
Sankowski Tomasz Członek RN 2020-02-24 -
Jakubowska Iwona Członek RN 2020-02-24 -
Zacharkiewicz Karol Członek RN 2022-01-20 -
Mielniczuk Michał Członek RN 2022-01-27 -