35,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orzeł Biały SA (OBL)

Wyniki finansowe - ORZBIALY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 225 139 209 969 178 438 173 912
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 32 591 36 885 25 739 29 580
Zysk (strata) brutto (tys.) 36 214 39 855 29 811 33 579
Zysk (strata) netto (tys.)* 29 123 33 069 22 215 27 576
Amortyzacja (tys.) 2 625 2 586 2 607 2 644
EBITDA (tys.) 35 216 39 471 28 346 32 224
Aktywa (tys.) 600 307 653 423 645 729 687 067
Kapitał własny (tys.)* 484 834 522 001 547 672 562 910
Liczba akcji (tys. szt.) 16 650,649 16 650,649 16 650,649 16 650,649
Zysk na akcję (zł) 1,749 1,986 1,334 1,656
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,118 31,350 32,892 33,807
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej