2,7000 zł
-3,57% -0,1000 zł
Orzeł SA (ORL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ORZLOPONY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją granulatu gumowego, powstającego w procesie recyklingu zużytych opon.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przemysłowa 50
Kod: 24-320
Miejscowość: Poniatowa
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 4755700
Fax: +48 81 4755704
Internet: www.orzelsa.com
Email: info@orzelsa.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Orzeł SA
Prezes: Koszade-Rutkiewicz Monika
Sektor: części samochodowe
EKD: odzysk surowców z materiałów segregowanych
Liczba akcji: 10 614 543
Zatrudnienie:
  • 48 (2020r.) - spółka
  • 68 (2013r.) - grupa
Audytor: Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o.
NIP: 7132984445
KRS: 0000296327
EKD: 38,32
Ticker GPW: ORL
ISIN: PLORZL000019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 28 659 266,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 10 614 543 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 124 169
Liczba głosów na WZA: 10 614 543 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,12%
Kapitał akcyjny: 10 614 543,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 124 169
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
InnoEco sp. z o.o. 2 828 000 (26,64%) 2 828 000 (26,64%) 2021-02-12 -
Stanik Krzysztof 1 898 695 (17,89%) 1 898 695 (17,89%) 2021-02-12 ALU,
Szary Wacław ZWZ 1 372 629 (12,93%) 1 372 629 (12,93%) 2021-06-28 -
Staszewski Michał 1 024 845 (9,66%) 1 024 845 (9,66%) 2020-06-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie aport Firma Orzeł – Halina Orzeł 2007-12-19 3 800 000
1,00 3 800 000
3 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-03
seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-05 1 265 000
1,00 5 065 000
5 065 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-07
2008-05-20
seria C - prawo poboru 3:1 2009-12-18 1 688 333
2 532 499,50
1,00 1,50 6 753 333
6 753 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-21
2010-05-31
seria D - prawo poboru 6:1 2010-08-24 1 125 555
2 588 776,50
1,00 2,30 7 878 888
7 878 888,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2019-06-17 2 735 655
1,00 10 614 543
10 614 543,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-09-10 Prawo poboru 6:1
2010-01-29 Prawo poboru 3:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Koszade-Rutkiewicz Monika Prezes Zarządu 2015-11-09 -
Stachyra Michał Członek Zarządu 2018-06-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jorgas, Regina Maria Przewodniczący RN 2018-03-05 -
Stanik Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2018-11-12 -
Staszewski Michał Członek RN 2017-05-04 AGROMA - Członek RN
Lau Marcin Członek RN 2018-02-13 -
Szary Wacław Członek RN 2018-02-13 VRG - Członek RN
MOVIEGAM - Członek RN
Badyda Krzysztof Członek RN 2018-11-12 -