2,8800 zł
0,70% 0,0200 zł
Orzeł SA (ORL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ORZLOPONY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 420 11 293 2 252 3 414
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 034 -388 -704 -708
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 385 -726 -558 -1 101
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 361 -283 -603 -1 037
Amortyzacja (tys. zł) 827 1 070 849 824
EBITDA (tys. zł) -207 682 145 116
Aktywa (tys. zł) 54 876 44 480 43 481 41 599
Kapitał własny (tys. zł)* 6 093 4 145 3 514 2 482
Liczba akcji (tys. szt.) 7 878,888 7 878,888 7 878,888 7 878,888
Zysk na akcję (zł) -0,173 -0,036 -0,077 -0,132
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,773 0,526 0,446 0,315
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej