15,2500 zł
1,67% 0,2500 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Informacje o spółce - PANOVA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Oferuje świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (głównie obiektów handlowo-usługowych i hali przemysłowych) oraz usług deweloperskich dla międzynarodowych sieci handlowych i usługowych oraz indywidualnych inwestorów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Górnych Wałów 42
Kod: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4004100
Fax: +48 32 4004110
Internet: www.panova.pl
Email: biuro@panova.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PA Nova SA
Prezes: Janik Tomasz
Sektor: budownictwo ogólne
EKD: wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna
Liczba akcji: 10 000 000
Zatrudnienie:
  • 152 (2020r.) - spółka
  • 152 (2020r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6310200417
KRS: 0000272669
EKD: 45,20
Ticker GPW: NVA
ISIN: PLPANVA00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 152 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 10 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 213 494
Liczba głosów na WZA: 14 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,11%
Kapitał akcyjny: 10 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 938 294
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,89%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Budoprojekt sp. z o.o. 2 436 000 (24,35%) 4 872 000 (34,33%) 2007-04-19 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 160 000 (11,60%) 1 160 000 (8,16%) 2018-12-31 LEN, LBT, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG, OTM, FRO, DVL,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 924 014 (9,24%) 924 014 (6,50%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, APT, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, WPL, DVL, KTY, AML, ING, BFT,
MetLife OFE ZWZ 900 000 (9,00%) 900 000 (6,35%) 2021-06-15 ABG, NWG, OTS, WXF, ZUE, WWL, CMP, SWG, CMR, PUE, MLG, MNC, OND, DVL, BFT, KTY,
Lessaer Stanisław 637 900 (6,37%) 1 078 900 (7,60%) 2007-08-06 -
Bobkowska Ewa ZWZ 620 180 (6,20%) 1 068 980 (7,54%) 2021-06-15 -
Bobkowski Maciej 535 400 (5,35%) 934 400 (6,58%) 2007-08-06 -
PA Nova SA 30 471 (0,30%) 30 471 (0,00%) 2015-03-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-04 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-25
seria C - oferta menedżerska 2007-02-14 1 300 000
1 300 000,00
1,00 1,00 5 500 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-20
2007-04-19
2007-08-27
seria B 2007-02-16 3 700 000
3 700 000,00
1,00 1,00 4 200 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-19
seria D - publiczna subskrypcja 2007-04-27 2 500 000
1,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-20
2007-08-08
2007-08-27
seria E - subskrypcja prywatna 2010-08-17 2 000 000
56 000 000,00
1,00 28,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-08
2011-01-21
2011-02-18
połączenie z P.A. NOVA Parki Handlowe BIS sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-01-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-13
połączenie z Galeria Zamoyska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z P.A.Nova Invest Kłodzko sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału 2021-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Janik Tomasz Prezes Zarządu 2019-06-18 -
Lessaer Stanisław Wiceprezes Zarządu 2006-12-04 -
Żur Przemysław Wiceprezes Zarządu 2006-12-04 -
Bobkowska Ewa Wiceprezes Zarządu 2006-12-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Adamus Rafał Przewodniczący RN 2021-06-15 -
Ruka, Paweł Henryk Wiceprzewodniczący RN 2021-06-15 -
Bobkowska Agnieszka Sekretarz RN 2021-06-15 -
Jurek-Lessaer Katarzyna Członek RN 2007-04-04 -
Chłopek Grzegorz Członek RN 2021-06-15 PKO - Członek RN