pb.pl
14,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 013 40 410 50 306 36 940
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 672 9 602 8 241 9 344
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 676 7 719 2 510 7 103
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 453 6 766 2 374 6 001
Amortyzacja (tys. zł) 1 363 1 361 1 311 705
EBITDA (tys. zł) 5 035 10 963 9 552 10 049
Aktywa (tys. zł) 845 385 836 770 828 026 846 197
Kapitał własny (tys. zł)* 390 767 394 235 394 307 399 023
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,045 0,677 0,237 0,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,077 39,424 39,431 39,902
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej