0,0500 zł
-7,41% -0,0040 zł
PBG SA (PBG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PBG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność grupy obejmuje generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Skórzewska 35
Kod: 62-081
Miejscowość: Wysogotowo
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 6651700
Fax: +48 61 6651701
Internet: www.pbg-sa.pl
Email: polska@pbg-sa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
HYDROBUD 1 957 000 58,14%
ENERGOPLD 46 021 520 64,84%
HBPOLSKA 82 302 263 39,08%
RAFAKO 42 466 000 33,32%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PBG SA w restrukturyzacji
Prezes:
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Liczba akcji: 818 420 313
Zatrudnienie:
  • 102 (2019r.) - spółka
  • 2 081 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7772194746
KRS: 0000184508
EKD: 4221Z
Ticker GPW: PBG
ISIN: PLPBG0000029

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 40 921 015,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 818 420 313 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 172 616
Liczba głosów na WZA: 818 420 313 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,77%
Kapitał akcyjny: 16 368 406,26 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 172 616
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,23%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wiśniewski Jerzy ZWZ 193 229 037 (23,61%) 193 229 037 (23,61%) 2019-04-02 -
Bank Pekao SA 62 848 380 (7,68%) 62 848 380 (7,68%) 2016-11-14 ZFM, PBH_C, PXM, LVC,
Generali Investments TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 209 300 (6,38%) 52 209 300 (6,38%) 2016-11-14 CSS,
PKO BP SA 49 885 899 (6,10%) 49 885 899 (6,10%) 2018-11-07 NDA, BPO_C, PEO_C,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 3 326 671
0,02 818 420 313
16 368 406,26
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
podwyższenie kapitału seria H 10 763 430
0,02 815 093 642
16 301 872,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 66 021
0,02 804 330 222
16 086 604,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-22
podwyższenie kapitału seria H 213 610
0,02 804 264 201
16 085 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 6 347 706
0,02 804 050 591
16 081 011,82
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-13
podwyższenie kapitału seria H 20 537 960
0,02 797 702 885
15 954 057,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 6 459 105
0,02 777 164 925
15 543 298,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-25
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-13
serie A, B - przekształcenie Piecobiogaz sp. z o.o. w PBG SA 2003-12-01
1,00 1,00 7 200 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-01-02
2004-08-02
seria C - subskrypcja publiczna 2004-03-10 3 000 000
96 000 000,00
1,00 32,00 10 200 000
10 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-07
2004-08-02
seria D - oferta menedżerska 2004-03-10 330 000
369 600,00
1,00 1,12 10 530 000
10 530 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-25
2004-07-07
2005-11-16
seria E - prawo poboru 1053:150 2005-12-10 1 500 000
138 000 000,00
1,00 92,00 12 030 000
12 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-01-06
2006-03-09
2006-03-24
seria F - prawo poboru 1203:140 2006-11-21 1 400 000
350 000 000,00
1,00 250,00 13 430 000
13 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-13
2007-03-30
połączenie z ATG sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2007-10-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-30
seria G 2009-06-04 865 000
190 300 000,00
1,00 220,00 14 295 000
14 295 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-15
2009-07-28
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A1-A12 2012-04-03 14 295 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-10-21
0,02 14 295 000
285 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-14
seria I - Jerzy Wiśniewski 2013-10-21 164 393 000
3 287 860,00
0,02 0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-05-22 756 410 820
15 128 216,40
0,02 0,02 770 705 820
15 414 116,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-14
seria I - Jerzy Wiśniewski za warranty subskrypcyjne serii A 2015-07-31 45 000 000
900 000,00
0,02 0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z PBG Avatia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-01-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-21
połączenie z PBG oil and gas sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-04-02

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-05-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2007-01-17 Prawo poboru 1203:140
2006-01-11 Prawo poboru 1053:150

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stańczuk Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-02-04 RAFAKO - Członek Zarządu
EUROFILM - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiśniewska Małgorzata Przewodniczący RN 2020-02-24 HYDROWLO - Przewodniczący RN
HDBUD_SL - Członek RN
Figarski Przemysław Wiceprzewodniczący RN 2020-09-30 -
Gradowski, Andrzej Stefan Sekretarz RN 2017-01-25 -
Wenski Roman Członek RN 2020-09-07 HYDROWLO - Członek RN
Kotewicz Marian Członek RN 2020-09-07 -