0,0500 zł
-7,41% -0,0040 zł
PBG SA (PBG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PBG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -6 88 22 60
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -27 086 -38 917 -36 507 -37 263
Zysk (strata) brutto (tys.) -27 086 -146 064 -36 475 -37 300
Zysk (strata) netto (tys.)* -25 406 -171 115 -26 707 -34 086
Amortyzacja (tys.) 266 -79 46 41
EBITDA (tys.) -26 820 -38 996 -36 461 -37 222
Aktywa (tys.) 1 016 295 166 939 182 757 157 335
Kapitał własny (tys.)* -4 908 252 -5 078 955 -5 105 623 -5 139 722
Liczba akcji (tys. szt.) 818 420,313 818 420,313 818 420,313 818 420,313
Zysk na akcję (zł) -0,031 -0,209 -0,033 -0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) -5,997 -6,206 -6,238 -6,280
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej