pb.pl
0,0450 zł
2,27% 0,0010 zł
PBG SA (PBG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PBG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -517 -6 88 22
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -60 417 -27 086 -38 917 -36 507
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -60 443 -27 086 -146 064 -36 475
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -169 106 -25 406 -171 115 -26 707
Amortyzacja (tys. zł) 114 266 -79 46
EBITDA (tys. zł) -60 303 -26 820 -38 996 -36 461
Aktywa (tys. zł) 1 052 634 1 016 295 166 939 182 757
Kapitał własny (tys. zł)* -4 882 898 -4 908 252 -5 078 955 -5 105 623
Liczba akcji (tys. szt.) 818 420,313 818 420,313 818 420,313 818 420,313
Zysk na akcję (zł) -0,207 -0,031 -0,209 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) -5,966 -5,997 -6,206 -6,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej