pb.pl
82,0000 zł
-3,53% -3,0000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Informacje o spółce - PBKM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce. Spółce zaufało 85% wszystkich rodziców, którzy podjęli decyzję o bankowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej przy porodzie.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 29
Kod: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4365040
Fax: +48 22 4364050
Internet: www.pbkm.pl
Email: biuro@pbkm.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polski Bank Komórek Macierzystych SA
Prezes: Baran Jakub
Sektor: biotechnologia
EKD: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 9 204 487
Zatrudnienie:
  • 202 (2018r.) - spółka
  • 426 (2018r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 5252239973
KRS: 0000166106
EKD: 86,90
Ticker GPW: BKM
ISIN: PLPBKM000012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 754 767 934 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 204 487 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 025 422
Liczba głosów na WZA: 9 204 487 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,33%
Kapitał akcyjny: 4 602 243,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 025 422
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,67%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AOC Health 5 743 221 (62,40%) 5 743 221 (62,40%) 2020-03-17 -
NN OFE 1 282 201 (13,93%) 1 282 201 (13,93%) 2020-06-18 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, KTY, PRT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 28 234
0,00
0,50 0,00 4 763 054
2 381 527,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-26
2018-10-26
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2003-04-02 10 200
0,00
100,00 0,00 10 200
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-28
2016-04-29
seria B - subskrypcja prywatna 2006-08-24 2 328
0,00
100,00 0,00 12 528
1 252 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-29
2016-04-29
seria C - subskrypcja prywatna 2007-08-29 153
0,00
100,00 0,00 12 681
1 268 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-05
2016-04-29
seria D - subskrypcja prywatna 2008-05-26 3 300
0,00
100,00 0,00 15 981
1 598 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-29
2016-04-29
seria E - subskrypcja prywatna 2008-10-24 1 380
0,00
100,00 0,00 17 361
1 736 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-13
2016-04-29
seria G - subskrypcja prywatna 2009-10-29 670
0,00
100,00 0,00 26 181
2 618 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-22
2016-04-29
seria F - subskrypcja prywatna 2009-10-29 8 150
0,00
100,00 0,00 25 511
2 551 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-18
2016-04-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-03-18 -3 397
0,00
100,00 0,00 22 784
2 278 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-10
seria H - subskrypcja prywatna 2013-06-13 160
0,00
100,00 0,00 22 944
2 294 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-03
2016-04-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-07 -458
0,00
100,00 0,00 22 486
2 248 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-23
seria I - subskrypcja prywatna 2014-08-08 815
3 500 001,20
100,00 4 294,48 23 301
2 330 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-30
2016-04-29
seria J - subskrypcja prywatna 2015-10-12 587
58 700,00
100,00 100,00 23 888
2 388 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-26
2016-04-29
split 1:200 2015-10-12 0
0,00
0,50 0,00 4 777 600
2 388 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-11-27 -42 780
0,00
0,50 0,00 4 734 820
2 367 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-26
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2016-02-15 236 741
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2018-11-23 918 728
53 286 224,00
0,50 58,00 5 681 782
2 840 891,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-11
seria M - subskrypcja prywatna 2019-10-14 3 522 705
218 407 710,00
0,50 62,00 9 204 487
4 602 243,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2017-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Baran Jakub Prezes Zarządu 2016-05-09 WOLAINFO - Członek RN
BETACOM - Członek RN
Baran Tomasz Wiceprezes Zarządu 2016-05-09 -
Radziszewski Marcin Członek Zarządu 2017-12-08 -
Ołdak Tomasz Członek Zarządu 2020-03-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalczewski Michał Przewodniczący RN 2017-07-21 CLNPHARM - Członek RN
Miterski Konrad Wiceprzewodniczący RN 2017-07-21 FERRUM - Prezes Zarządu
HERKULES - Wiceprezes Zarządu
BIOMED - Członek RN
LARQ - Członek RN
NEXTBIKE - Członek RN
Modzelewski Tomasz Członek RN 2016-03-24 PAGED - Prezes Zarządu
ZELMER - Członek Zarządu
Masłowska Agnieszka Członek RN 2016-03-24 -
Kaszuba Witold Członek RN 2016-03-24 WOLAINFO - Przewodniczący RN
Jakubiak Andrzej Członek RN 2017-07-21 -
Herzing Nils Członek RN 2018-11-23 -