pb.pl
82,0000 zł
-3,53% -3,0000 zł
Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

Wyniki finansowe - PBKM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 217 48 285 49 320 49 331
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 801 4 712 2 345 4 078
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 756 6 854 2 099 2 263
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 413 5 374 2 447 2 161
Amortyzacja (tys. zł) 3 119 3 305 3 566 3 356
EBITDA (tys. zł) 3 920 8 017 5 911 7 434
Aktywa (tys. zł) 427 001 455 586 701 485 734 869
Kapitał własny (tys. zł)* 181 356 188 394 406 417 411 845
Liczba akcji (tys. szt.) 5 681,782 5 681,782 5 681,782 9 204,487
Zysk na akcję (zł) 0,249 0,946 0,431 0,235
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,919 33,158 71,530 44,744
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej