3,1550 zł
-0,32% -0,0100 zł
PCC Exol SA (PCX)

Informacje o spółce - PCCEXOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność firmy skupia się na produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych dla branż: chemia gospodarcza i przemysłowa, włókiennicza, przemysł tworzyw sztucznych, czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu i wielu innych.

Dane teleadresowe

Ulica: Sienkiewicza 4
Kod: 56-120
Miejscowość: Brzeg Dolny
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7942127
Fax: +48 71 7942550
Internet: www.pcc-exol.eu
Email: zarzad_exol@pcc.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PCC Exol SA
Prezes: Ciesielski Dariusz
Sektor:
EKD: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 174 136 643
Zatrudnienie:
  • 301 (2021r.) - spółka
  • 301 (2021r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 9880267207
KRS: 0000306150
EKD: 19,20
Ticker GPW: PCX
ISIN: PLPCCEX00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 549 401 108,665 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 174 136 643 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 150 999 576
Liczba głosów na WZA: 298 202 643 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,71%
Kapitał akcyjny: 174 136 643,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 275 065 576
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,29%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PCC SE poprzez PCC Chemicals GmbH 150 999 576 (86,71%) 275 065 576 (92,24%) 2020-12-21 PCI, PCR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 660 908
1,00 174 136 643
174 136 643,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych 660 907
1,00 173 475 735
173 475 735,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 165 227
1,00 172 814 828
172 814 828,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 165 227
1,00 172 649 601
172 649 601,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-30
seria A - akcje założycielskie 2008-03-26 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-16
seria B - prawo poboru 2010-03-22 297 000
100,00 302 000
30 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
seria C - aport przeniesienie własności Kompleks KA 2011-10-31 1 211 000
100,00 1 513 000
151 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-09
2012-09-20
split 1:100 2012-01-16
1,00 151 300 000
151 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-03
seria D - subskrypcja publiczna 2012-02-10 9 927 231
12 806 127,99
1,00 1,29 161 227 231
161 227 231,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-21
2012-09-20
seria E - PCC SE 2013-01-08 11 257 143
39 400 000,50
1,00 3,50 172 484 374
172 484 374,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-23
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-11-10 1 982 723
1 982 723,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Tensis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-01-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2022-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2021-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2021-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2020-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2020-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2017-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2014-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2013-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ciesielski Dariusz Prezes Zarządu 2021-01-01 -
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2021-01-01 PCCROKIT - Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Preussner Waldemar Przewodniczący RN 2012-05-17 PCCROKIT - Wiceprzewodniczący RN
Klimkowski Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2017-07-05 PCCROKIT - Prezes Zarządu
Pelzer Alfred Członek RN 2012-05-17 PCC - Przewodniczący RN
PCCROKIT - Przewodniczący RN
Szymanek Arkadiusz Członek RN 2017-12-18 PCCROKIT - Członek RN
CZARNKOW - Członek RN
Pabich Robert Członek RN 2018-01-09 PCCROKIT - Sekretarz RN
Siwirski Mirosław Członek RN 2020-09-30 -