3,1500 zł
-0,16% -0,0050 zł
PCC Exol SA (PCX)

Wyniki finansowe - PCCEXOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 199 770 232 235 297 600 310 170
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 18 853 27 122 49 213 45 846
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 389 26 911 47 913 43 213
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 632 22 803 39 036 33 658
Amortyzacja (tys.) 3 918 3 888 3 933 3 987
EBITDA (tys.) 22 771 31 010 53 146 49 833
Aktywa (tys.) 675 705 721 229 824 431 823 885
Kapitał własny (tys.)* 307 220 330 476 371 194 388 698
Liczba akcji (tys. szt.) 173 475,735 173 475,735 173 475,735 173 475,735
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,131 0,225 0,194
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,771 1,905 2,140 2,241
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej