78,5000 zł
2,35% 1,8000 zł
PCC Rokita S.A. (PCR)

Informacje o spółce - PCCROKITA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole i alkalia oraz jest liczącym się dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. Należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 4
Kod: 56-120
Miejscowość: Brzeg Dolny
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7942000
Fax: +48 71 7942197
Internet: www.pcc.rokita.pl
Email: kontakt@pcc.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PCC Rokita SA
Prezes: Klimkowski Wiesław
Sektor: chemia podstawowa
EKD: produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Liczba akcji: 19 853 300
Zatrudnienie:
  • 917 (2019r.) - spółka
  • 1 864 (2019r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 9170000015
KRS: 0000105885
EKD: 20,14
Ticker GPW: PCR
ISIN: PLPCCRK00076

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 558 484 050 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 19 853 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 709 548
Liczba głosów na WZA: 29 779 951 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,00%
Kapitał akcyjny: 19 853 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 636 199
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PCC SE poprzez PCC Chemicals GmbH 16 709 548 (84,00%) 26 636 199 (89,00%) 2020-12-21 PCI, PCX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Zakłady Chemiczne Rokita SA na PCC Rokita SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA zmiana firmy z Organika-Rokita na Zakłady Chemiczne Rokita SA 1991-12-04 6 650 060
15 295 138,00
2,30 2,30 6 650 060
15 295 138,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-04-01
seria B - PCC SE 2008-12-30 1 291 260
18 387 542,40
2,30 14,24 7 941 320
18 265 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-05-07
2009-08-10
2015-05-27
split 1:2,3 2014-02-21
1,00 18 265 036
18 265 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
renumeracja akcji: seria A1-A5 i B 2014-02-21
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
seria C - subskrypcja publiczna 2014-02-21 1 588 264
52 412 712,00
1,00 33,00 19 853 300
19 853 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-05-07
2014-07-17
2015-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,67 zł
2021-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,67 zł
2020-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,41 zł
2020-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,41 zł
2019-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,31 zł
2019-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,31 zł
2018-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,31 zł
2018-04-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,31 zł
2017-04-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,56 zł
2017-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,56 zł
2016-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,48 zł
2016-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,48 zł
2015-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,49 zł
2015-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,49 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klimkowski Wiesław Prezes Zarządu 2011-06-05 PCCEXOL - Wiceprzewodniczący RN
- Sekretarz RN
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2011-06-05 PCCEXOL - Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pelzer Alfred Przewodniczący RN 2014-03-20 PCC - Przewodniczący RN
- Przewodniczący RN
PCCEXOL - Członek RN
Preussner Waldemar Wiceprzewodniczący RN 2014-03-20 PCCEXOL - Przewodniczący RN
Pabich Robert Sekretarz RN 2015-06-30 PCCEXOL - Członek RN
Dopierała Mariusz Członek RN 2016-01-11 -
Szymanek Arkadiusz Członek RN 2017-01-11 PCCEXOL - Członek RN