pb.pl
53,0000 zł
3,52% 1,8000 zł
PCC Rokita S.A. (PCR)

Wyniki finansowe - PCCROKITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 350 325 389 206 368 264 374 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 080 58 288 33 752 28 668
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 470 49 210 21 878 21 321
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 049 37 557 13 924 16 039
Amortyzacja (tys. zł) 24 219 24 700 27 257 41 787
EBITDA (tys. zł) 45 299 82 988 61 009 70 455
Aktywa (tys. zł) 1 928 614 1 914 571 1 963 357 2 070 953
Kapitał własny (tys. zł)* 685 222 722 983 736 684 752 834
Liczba akcji (tys. szt.) 19 853,300 19 853,300 19 853,300 19 853,300
Zysk na akcję (zł) 0,204 1,892 0,701 0,808
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,514 36,416 37,106 37,920
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej