90,8200 zł
-2,87% -2,6800 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Informacje o spółce - PEKAO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To uniwersalny bank komercyjny oferujący usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym, który kontroluje ok. 10% krajowego rynku kredytów i depozytów. W skład Grupy wchodzą m.in.: największe w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dwa wiodące domy maklerskie, fundusz emerytalny oraz firmy zajmujące się faktoringiem i leasingiem.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzybowska 53/57
Kod: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6560000
Fax: +48 22 6560004
Internet: www.pekao.com.pl
Email: bri@pekao.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
47 250 9,32%
2 230 100,00%
PBG 62 848 380 7,67%
LIVECHAT 1 389 403 5,39%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bank Pekao SA
Prezes: Skiba Leszek
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 262 470 034
Zatrudnienie:
  • 12 661 (2021r.) - spółka
  • 14 702 (2021r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260006841
KRS: 0000014843
EKD: 65,12
Ticker GPW: PEO
ISIN: PLPEKAO00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 23 837 528 487,88 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 262 470 034 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 115 071 717
Liczba głosów na WZA: 262 470 034 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,84%
Kapitał akcyjny: 262 470 034,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 115 071 717
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,16%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA 52 494 007 (20,00%) 52 494 007 (20,00%) 2017-06-07 ALR,
Polski Fundusz Rozwoju SA 33 596 166 (12,80%) 33 596 166 (12,80%) 2017-06-07 -
NN OFE portfel, ZWZ 15 700 000 (5,98%) 15 700 000 (5,98%) 2021-06-11 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, TPE, ECH, SKA, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, CMR, VRG, AGO, PKO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, LTS, MPH, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, STH, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, CAR, MOC, PKP, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, VRC, OND, MIL, CTX, ABE, PEP, APR, HUG, BDX, PKN, ACP,
Aviva OFE Aviva Santander 13 281 544 (5,06%) 13 281 544 (5,06%) 2020-03-23 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, AMB, ABS, PKO, AMC, FMF, RVU, DCR, FRO, ARH, KTY, AML, BFT, PTG, GTC, ENE, WPL, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, ABE, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 2 798
1,00 262 470 034
262 470 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-28

realizacja oferty menedżerskiej seria G 993
1,00 262 360 536
262 360 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 480
1,00 262 359 543
262 359 543,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-28

realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 482
1,00 262 358 063
262 358 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-27

realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 000
1,00 262 341 581
262 341 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-15

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 892
1,00 262 340 581
262 340 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-08
realizacja oferty menedżerskiej seria G 4 491
1,00 262 337 689
262 337 689,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-12

realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 587
1,00 262 333 198
262 333 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 831
1,00 262 330 611
262 330 611,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-17
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 462
1,00 262 328 780
262 328 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-04
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 540
1,00 262 327 318
262 327 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-24
realizacja oferty menedżerskiej seria G 5 784
1,00 262 325 778
262 325 778,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-23
realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 800
1,00 262 319 994
262 319 994,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-19
realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 000
1,00 262 312 194
232 612 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-17
realizacja oferty menedżerskiej seria G 31 120
1,00 262 310 194
232 310 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 129
1,00 262 279 074
262 279 074,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-27
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 790
1,00 262 364 326
262 364 326,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-15

realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 041
1,00 262 367 367
262 367 367,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-16

realizacja oferty menedżerskiej seria G 13 000
1,00 262 380 367
262 380 367,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-13
podwyższenie kapitału seria G 1 372
1,00 262 467 236
262 467 236,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-27

podwyższenie kapitału seria G 2 850
1,00 262 465 864
262 465 864,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
podwyższenie kapitału seria G 800
1,00 262 463 014
262 463 014,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-19

podwyższenie kapitału seria G 32 678
1,00 262 462 214
262 462 214,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-14

podwyższenie kapitału seria G 8 000
1,00 262 429 536
262 429 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-05

podwyższenie kapitału seria G 8 000
1,00 262 421 536
262 421 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-21
podwyższenie kapitału seria G 9 281
1,00 262 413 536
262 413 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-14
podwyższenie kapitału seria G 5 662
1,00 262 404 255
262 404 255,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-24
podwyższenie kapitału seria G 1 314
1,00 262 398 593
262 398 593,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-03
podwyższenie kapitału seria G 1 250
1,00 262 397 279
262 397 279,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-29
podwyższenie kapitału seria G 1 500
1,00 262 396 029
262 396 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-21
podwyższenie kapitału seria G 10 400
1,00 262 394 529
262 394 529,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-20
podwyższenie kapitału seria G 1 000
1,00 262 384 129
262 384 129,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-13
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 000
1,00 262 383 129
262 383 129,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-26
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 762
1,00 262 382 129
262 382 129,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-29
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 441
1,00 262 272 945
262 272 945,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-21
realizacja oferty menedżerskiej seria G 8 838
1,00 262 269 504
262 269 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-16
realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 377
1,00 262 260 666
262 260 666,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-29
2009-09-29
seria I - za akcje Banku BPH 94 763 559
1,00 261 866 657
261 866 657,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
2007-12-18
realizacja oferty menedżerskiej 95 308
1,00 167 103 098
167 103 098,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-22
2007-03-28
realizacja oferty menedżerskiej seria F 5 169
1,00 167 007 790
167 007 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-15
realizacja oferty menedżerskiej seria F 90 522
1,00 167 002 621
167 002 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-12
realizacja oferty menedżerskiej seria F 2 044
1,00 166 889 561
166 889 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-09
realizacja oferty menedżerskiej seria F 43 051
1,00 166 851 308
166 851 308,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-04
realizacja oferty menedżerskiej seria F 74 937
1,00 166 808 257
166 808 257,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-21
2006-04-26
realizacja oferty menedżerskiej 1 145
1,00 166 733 320
166 733 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-29
2006-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria F 58 564
1,00 166 732 175
166 732 175,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-24
2006-03-29
realizacja oferty menedżerskiej seria F 3 700
1,00 166 887 517
166 887 517,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-01-08

realizacja oferty menedżerskiej seria G 36 038
1,00 261 902 695
261 902 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
realizacja oferty menedżerskiej seria G 156 008
262 058 703
262 058 703,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-10

realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 950
1,00 262 258 289
262 258 289,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-23
seria A - 5 emisji od 1929 roku 100 000
400,00 100 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14

1998-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 21 482
1,00 262 256 339
262 256 339,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-16
realizacja oferty menedżerskiej seria G 6 078
1,00 262 234 857
262 234 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-03
2009-09-03
realizacja oferty menedżerskiej seria G 12 440
1,00 262 228 779
262 228 779,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-01
2009-09-01
realizacja oferty menedżerskiej seria G 3 710
1,00 262 216 339
262 216 339,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-20

realizacja oferty menedżerskiej seria G 44 125
1,00 262 212 629
262 212 629,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-07

realizacja oferty menedżerskiej seria G 20 069
1,00 262 168 504
262 168 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G 43 785
1,00 262 148 435
262 148 435,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-27
realizacja oferty menedżerskiej seria G 16 482
262 104 650
262 104 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-15
2008-02-05
realizacja oferty menedżerskiej seria G 29 465
1,00 262 088 168
262 088 168,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-11

seria A - Skarb Państwa aport: akcje BDK SA, PBKS SA i PBG SA 1996-10-08 244 125
97 650 000,00
400,00 400,00 344 125
137 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1996-11-25
1998-06-30
split 1:400 1997-06-30
1,00 137 650 000
137 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-12-23
seria B - EBOiR 1998-06-19 7 690 000
346 050 000,00
1,00 45,00 145 340 000
145 340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1998-10-06
1999-05-14
seria D - subskrypcja prywatna 2000-05-03 9 777 571
479 100 979,00
1,00 49,00 165 748 203
165 748 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-12
2001-01-18
seria C - UniCredito Italiano, Alianz Aktiengesellschaft 2000-05-03 10 630 632
520 900 968,00
1,00 49,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-08-30
2000-12-12
2001-01-18
seria E - oferta menedżerska 2003-04-08 373 664
20 551 520,00
1,00 55,00 166 121 847
166 121 847,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-29
2003-09-16
seria G - oferta menedżerska 2003-07-25 830 000

KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

seria F - oferta menedżerska 2003-07-25 830 000

KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19

2006-01-17
seria H - oferta menedżerska 2004-04-07 359 840
23 749 440,00
1,00 66,00 166 481 687
166 481 687,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-12
2004-09-01
realizacja oferty menedżerskiej 2006-01-16 186 755
1,00 166 668 442
166 668 442,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej 2006-02-06 5 169
1,00 166 673 611
166 673 611,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2022-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2021-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,21 zł
2021-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,21 zł
2019-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,60 zł
2019-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,60 zł
2018-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,90 zł
2018-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,90 zł
2017-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,68 zł
2017-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,68 zł
2016-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
2016-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,70 zł
2015-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2015-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2014-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,96 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,96 zł
2013-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,39 zł
2013-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,39 zł
2012-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2012-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2011-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2011-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2010-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2010-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,90 zł
2008-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,60 zł
2008-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,60 zł
2007-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2006-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,40 zł
2006-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,40 zł
2005-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2005-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2004-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2004-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2003-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2003-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2003-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2003-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2002-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2002-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2002-04-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2002-04-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2001-06-28 Asymilacja akcji pracownicze
2001-01-18 Asymilacja akcji serie C, D
2000-11-03 Asymilacja akcji
2000-06-21 Asymilacja akcji pracownicze
1999-05-14 Asymilacja akcji seria B

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skiba Leszek Prezes Zarządu 2020-04-22 GPW - Członek RN
Zmitrowicz Magdalena Wiceprezes Zarządu 2018-11-23 -
Fuchs Jarosław Wiceprezes Zarządu 2020-02-15 -
Gadomski Marcin Wiceprezes Zarządu 2020-07-01 - Wiceprzewodniczący RN
Werochowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2021-01-15 - Członek RN
Szczecki Błażej Wiceprezes Zarządu 2021-01-15 -
Kwieciński Jerzy Wiceprezes Zarządu 2021-02-01 -
Strączyński Paweł Wiceprezes Zarządu 2021-08-05 -
Zborowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2021-11-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kozłowska-Chyła, Beata Przewodniczący RN 2020-05-29 PZU - Prezes Zarządu
LOTOS - Przewodniczący RN
Dynysiuk Joanna Wiceprzewodniczący RN 2017-06-08 -
Kaczoruk, Stanisław Ryszard Sekretarz RN 2020-05-29 QUMAK - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
Głębikowska-Michalak, Justyna Członek RN 2017-06-08 -
Kaszyński Michał Członek RN 2017-06-08 -
Bigos-Jaworowska, Sabina Członek RN 2017-06-08 -
Majcher Marian Członek RN 2017-06-08 -
Sadurska Małgorzata Członek RN 2020-05-23 PZU - Członek Zarządu
Izdebski Marcin Członek RN 2021-06-11 -