85,5000 zł
2,40% 2,0000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 364 910 1 430 228 1 670 439 2 254 139
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 800 788 842 719 849 692 836 184
Wynik na działalności bankowej (tys.) 2 126 403 2 122 226 2 299 040 2 824 741
Zysk (strata) brutto (tys.) 795 030 849 206 955 835 1 243 328
Zysk (strata) netto (tys.)* 604 780 630 780 693 689 907 165
Amortyzacja (tys.) 160 520 163 726 166 889 176 987
Aktywa (tys.) 243 093 053 247 360 779 250 566 605 271 885 164
Kapitał własny (tys.)* 25 553 480 24 987 358 23 851 429 23 482 780
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 97,358 95,201 90,873 89,468
Zysk na akcję (zł) 2,304 2,403 2,643 3,456
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej