99,6600 zł
2,17% 2,1200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 357 913 4 445 116 4 246 033 4 587 755
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 872 750 863 087 854 967 886 236
Wynik na działalności bankowej (tys.) 1 134 112 4 044 310 3 619 088 3 891 236
Zysk (strata) brutto (tys.) -583 963 1 462 627 1 911 081 2 145 062
Zysk (strata) netto (tys.)* -543 583 886 063 1 446 350 1 693 372
Amortyzacja (tys.) 160 617 138 322 155 960 158 000
Aktywa (tys.) 279 562 501 281 139 032 292 628 421 287 921 312
Kapitał własny (tys.)* 20 937 008 22 762 883 25 144 356 25 954 446
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 79,769 86,726 95,799 98,885
Zysk na akcję (zł) -2,071 3,376 5,511 6,452
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej