pb.pl
5,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
PMPG Polskie Media SA (PGM)

Informacje o spółce - PMPG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca „Tygodnika Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 212
Kod: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3475000
Fax: +48 22 3475001
Internet: www.pmpg.pl
Email: ir@pmpg.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PMPG Polskie Media SA
Prezes: Gintrowska Katarzyna
Sektor: wydawnictwa
EKD: działalność agencji reklamowych
Liczba akcji: 10 381 702
Zatrudnienie:
  • 14 (2019r.) - spółka
  • 25 (2019r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5210088831
KRS: 0000051017
EKD: 73,11
Ticker GPW: PGM
ISIN: PLPEKPL00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 51 908 510 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 10 381 702 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 153 708
Liczba głosów na WZA: 10 381 702 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,91%
Kapitał akcyjny: 62 370 512,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 153 708
Cena nominalna akcji: 6,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,09%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lisiecki, Michał M. bezpośrednio, wraz z Katarzyną Gintrowską, poprzez Bartrade sp. z o.o. 6 483 299 (62,45%) 6 483 299 (67,50%) 2021-03-12 -
Pachowski Jarosław 670 409 (6,46%) 670 409 (6,98%) 2010-12-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -16 060
5,00 1 303 940
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-15
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-08-31 2 220
2 442 000,00
1 100,00 1 100,00 2 220
2 442 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-09-30
1996-02-02
seria A - wkłady pieniężne 1994-08-31 310
341 000,00
1 100,00 1 100,00 2 530
2 783 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-31
1994-09-30
1996-02-02
seria B 1994-11-09 470
517 000,00
1 100,00 1 100,00 3 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-08-19
1994-11-15
1996-02-02
split 1:220 1994-11-19
5,00 660 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-08
seria C - subskrypcja publiczna 1995-01-28 660 000
9 900 000,00
5,00 15,00 1 320 000
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-08-19
1995-11-16
1995-12-22
seria D - kapitał docelowy 2002-08-30 990 000
5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2003-12-31
1,00 6 600 000
6 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-20
zmiana firmy z Pekpol SA na Arksteel SA 2003-12-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-04-17
zmiana firmy z Arksteel SA na Platforma Mediowa Point Group SA 2006-12-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-28
seria D - zamienna: udziałowcy Point Group sp. z o.o. parytet: 34020 akcji serii D za 1 udział w udziałowcy Point Group sp. z o.o. 2006-12-18 85 050 000
85 050 000,00
1,00 1,00 91 569 700
91 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-28
2008-04-23
seria E - prawo poboru 4:1 2007-07-09 12 247 325
30 618 312,50
1,00 2,50 103 817 025
103 897 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-09-16
seria F za obligacje zamienne serii A 2008-12-15 50 000 000
50 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G za obligacje zamienne serii A 2009-02-13 100 000 000
200 000 000,00
1,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-10-16 -5
1,00 103 817 020
103 817 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-28
scalenie akcji 10:1 2014-10-16
10,00 10 381 702
103 817 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-28
zmiana firmy z Platforma Mediowa Point Group SA na PMPG Polskie Media SA 2014-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-10
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-29
7,00 10 381 702
72 752 214,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-01
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2020-09-08
6,00 10 381 702
62 370 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-28 Split 10:1
2007-10-08 Prawo poboru 4:1
2002-01-03 Asymilacja po konwersji
2001-07-03 Asymilacja po konwersji
2001-01-03 Asymilacja po konwersji
2000-08-02 Asymilacja po konwersji
2000-06-02 Asymilacja po konwersji
2000-05-05 Asymilacja po konwersji
2000-04-04 Asymilacja po konwersji
1999-12-02 Asymilacja po konwersji
1999-11-03 Asymilacja po konwersji
1999-10-04 Asymilacja po konwersji
1999-07-02 Asymilacja po konwersji
1999-04-06 Asymilacja po konwersji
1999-02-02 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-09-04 Asymilacja po konwersji
1998-08-04 Asymilacja po konwersji
1998-07-02 Asymilacja po konwersji
1998-06-02 Asymilacja po konwersji
1998-05-05 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1998-03-03 Asymilacja po konwersji
1998-02-03 Asymilacja po konwersji
1998-01-06 Asymilacja po konwersji
1997-12-02 Asymilacja po konwersji
1997-11-04 Asymilacja po konwersji
1997-10-02 Asymilacja po konwersji
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1997-04-02 Asymilacja po konwersji
1997-02-04 Asymilacja po konwersji
1996-12-03 Asymilacja po konwersji
1996-10-02 Asymilacja po konwersji
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
1996-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
1996-08-02 Asymilacja po konwersji
1996-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
1996-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
1996-06-04 Asymilacja po konwersji
1996-04-02 Asymilacja po konwersji
1996-02-02 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gintrowska Katarzyna Prezes Zarządu 2021-04-01 -
Kloc Jolanta Wiceprezes Zarządu 2021-01-01 NEUCA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Biełanowicz Tomasz Przewodniczący RN 2007-07-09 -
Lisiecki, Michał M. Wiceprzewodniczący RN 2019-12-31 -
Krzyżanowski Michał Członek RN 2018-11-07 DEVORAN - Prezes Zarządu
SATIS - Przewodniczący RN
Lewko Grzegorz Członek RN 2020-09-08 -
Piaszczyk Piotr Członek RN 2020-10-01 IMPERA - Wiceprzewodniczący RN
REDDEV - Członek RN