pb.pl
5,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
PMPG Polskie Media SA (PGM)

Wyniki finansowe - PMPG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 688 6 486 9 064 6 667
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 218 436 1 399 961
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 856 1 699 2 737 2 120
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 696 1 718 2 547 2 000
Amortyzacja (tys. zł) 264 273 323 315
EBITDA (tys. zł) 482 709 1 722 1 276
Aktywa (tys. zł) 34 127 37 505 40 430 38 879
Kapitał własny (tys. zł)* 20 019 21 640 24 120 24 767
Liczba akcji (tys. szt.) 12 125,369 12 125,369 12 125,369 10 395,085
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,142 0,210 0,192
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,651 1,785 1,989 2,383
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej