Informacje o spółce - PEMUG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Władysława Stanisława Reymonta 24
Kod: 40-029
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 7572876
Fax: +48 527113
Internet: www.pemug.com.pl
Email: pemug@pemug.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PME SA
Prezes: Drobisz Tomasz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: specjalistyczne prace budowlane
Liczba akcji: 30 381 625
Zatrudnienie:
  • 3 (2017r.) - spółka
  • 248 (2009r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6340198458
KRS: 0000056005
EKD: 45,25
Ticker GPW: PMG
ISIN: PLPEMUG00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 23 393 851,25 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 30 381 625 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 385 401
Liczba głosów na WZA: 30 381 625 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,72%
Kapitał akcyjny: 12 152 650,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 385 401
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,28%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-04-16
scalenie akcji 5:1
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


serie A, B - założyciele 1991-06-21 303 850
2 430 800,00
8,00 8,00 303 850
2 430 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1991-10-10
1999-01-08
seria D - subskrypcja prywatna 1997-06-14 1 215 400
9 905 510,00
4,00 8,15 2 430 800
9 723 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-05-12
1999-01-08
seria C - prawo poboru 1997-06-14 607 700
2 430 800,00
4,00 4,00 1 215 400
4 861 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-05-12
1999-01-08
split 1:2 1997-06-14
4,00 607 700
2 430 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-05
umorzenie akcji 2000-06-03 -119 500
4,00 2 311 300
9 723 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-03
umorzenie akcji 2001-05-16 -32 678
4,00 2 278 622
9 723 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 15:1 2006-12-07 151 908
3 038 160,00
4,00 20,00 2 430 530
10 330 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
2007-06-22
split 1:10 2007-06-29
0,40 24 305 300
10 330 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-29
2007-09-24
seria F - prawo poboru 4:1 2007-10-30 6 076 325
13 367 915,00
0,40 2,20 30 381 625
12 761 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-08
2008-04-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji z 2000-06-03 2016-06-16 -119 500
0,40 30 381 625
12 761 362,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji z 2001-05-16 2016-06-16 -32 678
0,40 30 381 625
12 152 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
zmiana firmy z Pemug SA na PME SA 2017-10-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-11-30 Prawo poboru 4:1
2007-09-21 Split 1:10
2007-01-05 Prawo poboru 15:1
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2000-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Drobisz Tomasz Prezes Zarządu 2014-07-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Domogała Tomasz Przewodniczący RN 2010-05-28 -
Kisiel Czesław Wiceprzewodniczący RN 2014-07-08 PGOSA - Wiceprzewodniczący RN
FAMUR - Wiceprzewodniczący RN
ZAMET - Wiceprzewodniczący RN
Leonkiewicz Jacek Członek RN 2016-06-16 PGOSA - Członek RN
ZAMET - Członek RN
FAMUR - Członek RN
Zajączkowska-Ejsymont Magdalena Członek RN 2016-06-16 PGOSA - Członek RN
Nowak Michał Członek RN 2017-10-18 -
Wyjadłowska Dorota Członek RN 2017-10-18 ZAMET - Członek RN
PGOSA - Członek RN
FAMUR - Członek RN
PRIMETEC - Członek RN
Kruk Tomasz Członek RN 2018-10-10 PGOSA - Członek RN
PRIMETEC - Członek RN
FAMUR - Członek RN
ZAMET - Członek RN