Wyniki finansowe - PEMUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 107 12 018 9 534 7 058
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -718 -486 -1 290 -1 381
Zysk (strata) brutto (tys.) -936 -492 -1 146 -1 194
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 011 -1 347 -1 184 215
Amortyzacja (tys.) 444 440 433 -329
EBITDA (tys.) -274 -46 -857 -1 710
Aktywa (tys.) 0 57 215 50 699 31 421
Kapitał własny (tys.)* 0 26 346 25 146 14 522
Liczba akcji (tys. szt.) 31 903,405 31 903,405 31 903,405 31 903,405
Zysk na akcję (zł) -0,032 -0,042 -0,037 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,826 0,788 0,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej