10,0000 zł
3,09% 0,3000 zł
(PGEA)

Informacje o spółce - PGE-PDA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dane teleadresowe

Ulica:
Kod:
Miejscowość:
Kraj: Zagranica
Telefon:
Fax:
Internet:
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki:
Prezes:
Sektor:
EKD:
Liczba akcji:
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW:
ISIN: PLPGER000028

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 0 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych