10,0000 zł
3,09% 0,3000 zł
(PGEA)

Wyniki finansowe - PGE-PDA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 219 794 4 770 338
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 826 830 1 187 666
Zysk (strata) brutto (tys.) 736 626 1 140 804
Zysk (strata) netto (tys.)* 475 702 727 244
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 826 830 1 187 666
Aktywa (tys.) 45 855 944 48 080 632
Kapitał własny (tys.)* 22 183 186 24 216 959
Liczba akcji (tys. szt.) 1 470 576,500 1 470 576,500
Zysk na akcję (zł) 0,323 0,495
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,085 16,468
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej