Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PGNIG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zajmujmowała się poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. 02 listopada 2022 roku nastąpiła rejestracja połączenia poprzez przejęcie Grupy przez PKN Orlen SA.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 25
Kod: 01-224
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5894555
Fax: +48 22 6918273
Internet: www.pgnig.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Prezes: Waksmundzka-Olejniczak Iwona
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD: handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Liczba akcji: 5 778 314 857
Zatrudnienie:
  • 4 838 (2020r.) - spółka
  • 24 608 (2020r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5250008028
KRS: 0000059492
EKD: 3523Z
Ticker GPW: PGN
ISIN: PLPGNIG00014

Pozostałe spółki z sektora

MOL

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 29 746 764 883,836 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 778 314 857 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Liczba głosów na WZA: 5 778 314 857 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Kapitał akcyjny: 5 778 314 857,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 153 706 157
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 4 153 706 157 (71,88%) 4 153 706 157 (71,88%) 2017-03-31 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1996-09-30 5 000 000 000
5 000 000 000,00
1,00 1,00 5 000 000 000
5 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
1996-10-30
2005-10-20
seria B - subskrypcja publiczna 2005-03-30 900 000 000
2 682 000 000,00
1,00 2,98 5 900 000 000
5 900 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-24
2005-10-06
2005-10-20
połączenie z PGNiG Energia SA bez podwyższania kapitału 2013-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-11-24 -121 685 143
1,00 5 778 314 857
5 778 314 857,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-02
połączenie z PKN Orlen SA bez podwyższania kapitału 2022-10-10

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2021-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2020-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2020-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2019-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-12-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-11-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2013-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2013-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2011-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2010-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2010-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2009-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2009-08-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2008-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2008-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2007-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2007-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2006-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2006-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Waksmundzka-Olejniczak Iwona Prezes Zarządu 2022-04-09 PKNORLEN - Członek Zarządu
Zegarska Magdalena Wiceprezes Zarządu 2017-03-06 -
Perkowski Robert Wiceprezes Zarządu 2019-03-18 PKNORLEN - Członek Zarządu
Wacławski Przemysław Wiceprezes Zarządu 2020-01-15 -
Sekściński Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2020-01-15 -
Cieślik Artur Wiceprezes Zarządu 2021-03-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nowak Bartłomiej Przewodniczący RN 2016-07-27 -
Sprzączak Piotr Wiceprzewodniczący RN 2017-06-29 -
Tchorek Grzegorz Członek RN 2017-06-28 NOTORIA - Członek RN
Kawecki Mieczysław Członek RN 2017-06-28 -
Gabrowski Roman Członek RN 2019-08-22 -
Falkiewicz Cezary Członek RN 2021-07-09 -
Gabzdyl Tomasz Członek RN 2021-07-09 -
Gierczak Mariusz Członek RN 2021-07-09 -