Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 282 000 6 392 000 11 767 000 14 553 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 449 000 588 000 1 341 000 2 437 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 381 000 213 000 1 485 000 2 380 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 141 000 116 000 1 304 000 1 747 000
Amortyzacja (tys. zł) 825 000 745 000 983 000 956 000
EBITDA (tys. zł) 7 274 000 1 333 000 2 324 000 3 393 000
Aktywa (tys. zł) 62 174 000 60 032 000 62 871 000 66 070 000
Kapitał własny (tys. zł)* 43 436 000 43 295 000 44 126 000 46 044 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,890 0,020 0,226 0,302
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,517 7,493 7,636 7,968
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej