pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 284 000 7 029 000 12 370 000 13 756 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 292 000 141 000 632 000 1 207 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 322 000 82 000 345 000 946 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 248 000 30 000 29 000 779 000
Amortyzacja (tys. zł) 662 000 662 000 943 000 871 000
EBITDA (tys. zł) 954 000 803 000 1 575 000 2 078 000
Aktywa (tys. zł) 53 312 000 54 012 000 59 185 000 57 333 000
Kapitał własny (tys. zł)* 37 610 000 37 757 000 38 108 000 39 011 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,005 0,005 0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,509 6,534 6,595 6,751
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej