Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 896 000 33 096 000 47 592 000 31 165 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 399 000 6 747 000 8 010 000 3 907 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 369 000 6 278 000 7 722 000 3 692 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 666 000 2 915 000 4 093 000 746 000
Amortyzacja (tys.) 799 000 1 454 000 1 588 000 1 562 000
EBITDA (tys.) 2 198 000 8 201 000 9 598 000 5 469 000
Aktywa (tys.) 86 808 000 101 576 000 110 223 000 120 967 000
Kapitał własny (tys.)* 44 709 000 44 379 000 46 398 000 42 411 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,115 0,504 0,708 0,129
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,737 7,680 8,030 7,340
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej