pb.pl
1,1600 zł
-1,69% -0,0200 zł
PGO S.A. (PGO)

Informacje o spółce - PGO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. Jest także producentem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Tysiąclecia 101
Kod: 40-875
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3596410
Fax: +48 32 3596354
Internet: www.pgosa.pl
Email: pgo@pgosa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PGO SA
Prezes: Petrus Łukasz
Sektor: hutnictwo żelaza i stali
EKD: odlewnictwo żeliwa
Liczba akcji: 96 300 000
Zatrudnienie:
  • 61 (2018r.) - spółka
  • 1 204 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7712374309
KRS: 0000305325
EKD: 24,51
Ticker GPW: PGO
ISIN: PLPGO0000014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 111 708 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 96 300 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 409 762
Liczba głosów na WZA: 96 300 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,41%
Kapitał akcyjny: 96 300 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 409 762
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TDJ SA przez TDJ Equity II sp. z o.o. 64 521 000 (67,00%) 64 521 000 (67,00%) 2013-12-23 PMG,
NN OFE portfel 7 344 572 (7,62%) 7 344 572 (7,62%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 6 544 190 (6,79%) 6 544 190 (6,79%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, PHN, DVL, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, KTY, DOM, HRS, CIE, CAR, AML, CCC, APT, WPL, ARH, MIL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 41 760 000
41 760 000,00
1,00 1,00 41 760 000
41 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-12
2011-10-10
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-09 54 540 000
0,00
1,00 0,00 96 300 000
96 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-11
2011-10-10
zmiana firmy z Polska Grupa Odlewnicza SA na PGO SA 2017-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Petrus Łukasz Prezes Zarządu 2017-10-05 -
Augustyn Lucjan Wiceprezes Zarządu 2016-01-20 -
Bulanowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2017-09-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Domogała Tomasz Przewodniczący RN 2011-04-13 FAMUR - Przewodniczący RN
ZAMET - Przewodniczący RN
Kisiel Czesław Wiceprzewodniczący RN 2014-06-30 PEMUG - Wiceprzewodniczący RN
FAMUR - Członek RN
ZAMET - Członek RN
Leonkiewicz Jacek Członek RN 2016-06-24 PEMUG - Członek RN
ZAMET - Członek RN
FAMUR - Członek RN
Zajączkowska-Ejsymont Magdalena Członek RN 2016-06-24 PEMUG - Członek RN
ZAMET - Członek RN
FAMUR - Członek RN
Wyjadłowska Dorota Członek RN 2017-10-19 ZAMET - Członek RN
PEMUG - Członek RN
FAMUR - Członek RN
PRIMETEC - Członek RN
Kruk Tomasz Członek RN 2018-10-10 PEMUG - Członek RN
PRIMETEC - Członek RN
FAMUR - Członek RN
ZAMET - Członek RN