pb.pl
1,4450 zł
0,35% 0,0050 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 80 307 85 747 69 654 68 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 556 5 339 9 999 1 294
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 531 3 392 9 859 586
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 224 3 253 7 445 298
Amortyzacja (tys. zł) 4 435 4 712 4 684 4 820
EBITDA (tys. zł) 9 991 10 051 14 683 6 114
Aktywa (tys. zł) 424 051 423 413 411 307 407 601
Kapitał własny (tys. zł)* 282 144 282 523 290 997 290 940
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) -0,023 0,034 0,077 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,930 2,934 3,022 3,021
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej