pb.pl
1,0950 zł
7,88% 0,0800 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 109 310 96 986 80 307 85 747
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 206 11 516 5 556 5 339
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 630 10 468 5 531 3 392
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 265 7 863 -2 224 3 253
Amortyzacja (tys. zł) 4 769 4 629 4 435 4 712
EBITDA (tys. zł) 15 975 16 145 9 991 10 051
Aktywa (tys. zł) 457 416 443 554 424 051 423 413
Kapitał własny (tys. zł)* 275 863 283 480 282 144 282 523
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,082 -0,023 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,865 2,944 2,930 2,934
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej