pb.pl
15,6500 zł
0,64% 0,1000 zł
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN)

Wyniki finansowe - PHN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 100 700 116 400 352 100 165 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -54 200 30 300 82 600 46 200
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -62 400 21 500 80 900 39 500
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -54 300 10 800 60 000 32 800
Amortyzacja (tys. zł) 1 100 1 100 1 200 2 300
EBITDA (tys. zł) -53 100 31 400 83 800 48 500
Aktywa (tys. zł) 3 809 200 3 941 600 4 152 600 4 161 800
Kapitał własny (tys. zł)* 2 199 200 2 209 300 2 270 500 2 311 300
Liczba akcji (tys. szt.) 51 051,249 51 051,249 51 051,249 51 100,574
Zysk na akcję (zł) -1,064 0,212 1,175 0,642
Wartość księgowa na akcję (zł) 43,078 43,276 44,475 45,230
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej