1,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
Adatex SA (ADX)

Wyniki finansowe - ADATEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 963 1 265 656 1 277
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 -181 -169 -153
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 -198 -169 -166
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 -198 -169 -166
Amortyzacja (tys. zł) 26 26 26 18
EBITDA (tys. zł) 49 -155 -143 -135
Aktywa (tys. zł) 7 726 6 418 4 963 3 347
Kapitał własny (tys. zł)* 908 702 533 366
Liczba akcji (tys. szt.) 9 501,800 9 501,800 9 501,800 9 501,800
Zysk na akcję (zł) 0,002 -0,021 -0,018 -0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,096 0,074 0,056 0,039
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej