Informacje o spółce - PEKABEX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Szarych Szeregów 27
Kod: 60-462
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8210400
Fax: +48 61 8221142
Internet: www.pekabex.pl
Email: info@pekabex.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pekabex SA
Prezes: Jędrzejowski Robert
Sektor: materiały budowlane
EKD: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Liczba akcji: 24 826 512
Zatrudnienie:
  • 1 (2020r.) - spółka
  • 1 529 (2020r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7770000844
KRS: 0000109717
EKD: 6820Z
Ticker GPW: PBX
ISIN: PLPKBEX00072

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 543 700 612,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 24 826 512 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 252 398
Liczba głosów na WZA: 24 826 512 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,45%
Kapitał akcyjny: 24 826 512,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 252 398
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,55%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
STE sp. z o.o. pośrednio kontrolowana przez Macieja Grabskiego 9 784 585 (39,40%) 9 784 585 (39,40%) 2021-02-03 -
Cantorelle Ltd. ZWZ 2 958 170 (11,92%) 2 958 170 (11,92%) 2018-06-20 WHH,
Fernik Holdings Ltd. 2 130 578 (8,58%) 2 130 578 (8,58%) 2015-06-09 -
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 379 065 (5,55%) 1 379 065 (5,55%) 2019-04-04 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, KGL, ALR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 246 804
1,00 24 826 512
24 826 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-31
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 210 884
1,00 24 579 708
24 579 708,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-06-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 155 800
1,00 24 368 824
24 368 824,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-26
I emisja - przekształcenie PP w SA 1991-11-15 1 086 000
10,00 1 086 000
10 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1991-12-30
1999-09-09
obniżenie kapitału 1995-09-12
2,00 1 086 000
2 172 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-09-19
II emisja - prawo poboru 1997-09-10 543 000
3 258 000,00
2,00 6,00 1 629 000
3 258 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-11-19
1999-09-09
III emisja - prawo poboru 2:1 1998-05-29 501 239
3 759 292,50
2,00 7,50 2 130 239
4 260 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1999-03-03
1999-09-09
V emisja - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2014-05-16 170 000 001
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2014-05-16
1,00 21 213 024
21 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
renumeracja akcji: seria A 2014-05-16
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
2015-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2015-01-21 3 000 000
30 000 000,00
1,00 10,00 24 213 024
24 213 024,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-09
2015-07-29
2015-08-18
seria C - za warranty subskrypcyjne 2016-10-11 726 391
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2021-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2020-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jędrzejowski Robert Prezes Zarządu 2015-06-09 -
Borek, Przemysław Adam Wiceprezes Zarządu 2015-06-09 -
Żaczek Beata Wiceprezes Zarządu 2015-06-09 -
Seremet Tomasz Członek Zarządu 2015-06-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Taracha, Piotr Marian Przewodniczący RN 2017-05-17 - Członek RN
PEPEES - Członek RN
Cyburt Piotr Wiceprzewodniczący RN 2017-12-31 - Prezes Zarządu
Grabski Maciej Członek RN 2007-03-01 -
Klimczyk Ryszard Członek RN 2010-08-01 - Członek RN
Grabski Stefan Członek RN 2016-10-11 -
Szpak Marcin Członek RN 2018-06-20 -
Kula Lesław Członek RN 2019-06-24 -