Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 267 604 246 164 393 383 412 652
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 17 047 19 082 12 382 11 394
Zysk (strata) brutto (tys.) 16 714 17 354 9 763 11 148
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 870 14 585 7 587 8 353
Amortyzacja (tys.) 5 165 6 730 6 478 6 655
EBITDA (tys.) 22 212 25 812 18 860 18 049
Aktywa (tys.) 905 364 971 853 1 062 859 1 143 069
Kapitał własny (tys.)* 344 841 361 095 377 744 366 894
Liczba akcji (tys. szt.) 24 826,512 24 826,512 24 826,512 24 826,512
Zysk na akcję (zł) 0,559 0,587 0,306 0,336
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,890 14,545 15,215 14,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej