pb.pl

Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 230 429 206 251 267 604 246 164
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 19 792 17 065 17 047 19 082
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 554 17 839 16 714 17 354
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 110 13 799 13 870 14 585
Amortyzacja (tys. zł) 5 100 5 080 5 165 6 730
EBITDA (tys. zł) 24 892 22 145 22 212 25 812
Aktywa (tys. zł) 766 837 806 415 905 364 971 853
Kapitał własny (tys. zł)* 334 690 344 513 344 841 361 095
Liczba akcji (tys. szt.) 24 579,708 24 826,512 24 826,512 24 826,512
Zysk na akcję (zł) 0,696 0,556 0,559 0,587
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,617 13,877 13,890 14,545
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej