Wyniki finansowe - PEKABEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 422 410 387 100 385 190 410 922
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 30 290 35 815 32 320 17 340
Zysk (strata) brutto (tys.) 21 281 31 792 25 213 20 936
Zysk (strata) netto (tys.)* 18 275 24 701 20 929 15 071
Amortyzacja (tys.) 7 177 7 025 7 206 7 426
EBITDA (tys.) 37 467 42 840 39 526 24 766
Aktywa (tys.) 1 324 910 1 327 366 1 459 050 1 496 702
Kapitał własny (tys.)* 452 724 475 461 483 662 494 611
Liczba akcji (tys. szt.) 24 826,512 24 826,512 24 826,512 24 826,512
Zysk na akcję (zł) 0,736 0,995 0,843 0,607
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,236 19,151 19,482 19,923
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej