pb.pl
488,0000 zł
1,04% 5,0000 zł
PlayWay SA (PLW)

Wyniki finansowe - PLAYWAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 66 593 36 487 42 838 47 096
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 343 22 819 19 603 28 737
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 160 155 27 066 55 225 36 129
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 128 043 21 591 29 156 25 515
Amortyzacja (tys. zł) 149 224 129 88
EBITDA (tys. zł) 52 492 23 043 19 732 28 825
Aktywa (tys. zł) 332 940 385 638 458 598 496 864
Kapitał własny (tys. zł)* 271 475 308 566 356 396 383 193
Liczba akcji (tys. szt.) 6 600,000 6 600,000 6 600,000 6 600,000
Zysk na akcję (zł) 19,400 3,271 4,418 3,866
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,133 46,752 53,999 58,060
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej