pb.pl
339,5000 zł
2,88% 9,5000 zł
PlayWay SA (PLW)

Wyniki finansowe - PLAYWAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 228 22 341 32 884 36 977
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 177 12 403 23 304 25 972
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 975 15 705 23 199 34 885
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 778 11 594 16 537 26 214
Amortyzacja (tys. zł) 54 48 141 96
EBITDA (tys. zł) 14 231 12 451 23 445 26 068
Aktywa (tys. zł) 121 808 142 285 161 907 174 864
Kapitał własny (tys. zł)* 97 391 111 498 128 287 138 594
Liczba akcji (tys. szt.) 6 600,000 6 600,000 6 600,000 6 600,000
Zysk na akcję (zł) 1,482 1,757 2,506 3,972
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,756 16,894 19,437 20,999
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej