pb.pl
488,0000 zł
1,04% 5,0000 zł
PlayWay SA (PLW)

Informacje o spółce - PLAYWAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych. Grupę wyróżnia duża liczba zespołów deweloperskich i duża liczba gier wytwarzanych jednocześnie. Obecnie grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier, z których większość to zespoły wewnętrzne lub spółki zależne. Firma prowadzi sprzedaż m. w. za pośrednictwem własnego konta na portalu Steam, AppStore oraz Google Play, a Europa Zachodnia i Ameryka Północna odpowiadają za 80 proc. sprzedaży grupy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bluszczańska 76/PAW. 6
Kod: 00-712
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 535535311
Fax: +48 222013255
Internet: www.playway.com
Email: ir@playway.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
CFG 1 275 000 47,81%
MOVIEGAMES 860 152 33,43%
ULTGAMES 2 400 000 45,89%
SONKA 1 419 886 39,35%
SIMFABRIC 2 810 000 44,96%
GAMEOPS 2 001 000 37,40%
PYRAMID 551 000 44,76%
POLYSLASH 821 000 35,60%
DUALITY 438 043 10,95%
MOONLIT 1 202 000 21,85%
P2CHILL 1 263 500 44,02%
DETGAMES 655 400 32,77%
3RGAMES 24 103 410 32,73%
ATOMJELLY 1 060 632 41,07%
ECCGAMES 5 440 000 24,69%
IMAGEPWR 336 500 21,66%
622 500 42,74%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PlayWay SA
Prezes: Kostowski Krzysztof
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 6 600 000
Zatrudnienie:
  • 2 (2015r.) - spółka
  • 2 (2015r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5213609756
KRS: 0000389477
EKD: 58,21
Ticker GPW: PLW
ISIN: PLPLAYW00015

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 201 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 600 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Liczba głosów na WZA: 6 600 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Kapitał akcyjny: 660 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,18%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kostowski Krzysztof 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) 2016-10-19 LEG,
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) 2016-10-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 1 500 000
0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria B - założycielska 1 500 000
0,10 3 000 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-29 300 000
0,10 3 300 000
330 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-03 600 000
0,10 3 900 000
390 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-17 900 000
0,10 4 800 000
480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria F - subskrypcja prywatna 2012-11-29 300 000
0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria G - subskrypcja prywatna 2013-02-22 600 000
0,10 5 700 000
570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria H - subskrypcja prywatna 2013-07-17 300 000
15 600 000,00
0,10 52,00 6 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-19
seria I - subskrypcja publiczna 2016-03-01 600 000
31 200 000,00
0,10 52,00 6 600 000
660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-21
2016-11-07
2016-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,74 zł
2021-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,74 zł
2020-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,46 zł
2020-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,46 zł
2019-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,49 zł
2019-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,49 zł
2018-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,38 zł
2018-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,38 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 ULTGAMES - Członek RN
CFG - Członek RN
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 ATOMJELL - Członek RN
DUALITY - Członek RN
IMAGEPWR - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Graś Bartosz Przewodniczący RN 2021-03-30 P2CHILL - Przewodniczący RN
Kojecki Michał Członek RN 2015-12-21 CFG - Członek RN
Markowski Michał Członek RN 2017-06-19 ULMA - Członek RN
LIVECHAT - Członek RN
MENNICA - Członek RN
Szpetulski-Łazarowicz Jan Członek RN 2020-06-15 -
Klimkowski Lech Członek RN 2020-11-27 -