1,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
PLANTWEAR SA (PNW)

Informacje o spółce - PLANTWEAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent drewnianych zegarków, okularów i biżuterii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bohaterów 61B
Kod: 21-300
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Kraj: Polska
Telefon: +48720220 720
Fax:
Internet: www.plantwear.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Plantwear SA
Prezes: Pyrzyk, Wiktor Tomasz
Sektor:
EKD: produkcja pozostałych wyrobów z drewna
Liczba akcji: 3 213 370
Zatrudnienie:
  • 54 (2022r.) - spółka
  • 54 (2022r.) - grupa
Audytor: Fehu Global Audyt sp. z o.o.
NIP: 5381859583
KRS: 0000766519
EKD: 16,29
Ticker GPW: PNW
ISIN: PLPLNTW00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 695 375,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 213 370 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 700 118
Liczba głosów na WZA: 3 213 370 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,01%
Kapitał akcyjny: 321 337,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 700 118
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,99%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pyrzyk, Wiktor Tomasz w porozumieniu 1 275 867 (39,70%) 1 275 867 (39,70%) 2023-06-09 -
Babaco SA w porozumieniu, podmiot kontrolowany przez M Food SA 824 100 (25,64%) 824 100 (25,64%) 2023-06-09 PRA,
Błasik Artur NWZ, w porozumieniu 300 151 (9,34%) 300 151 (9,34%) 2023-03-13 ECL, GDC, MFD, ZRX, KLE,
Games Fund ASI SA w porozumieniu 300 000 (9,33%) 300 000 (9,33%) 2023-06-09 GDC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 70 000
0,10 1 070 000
107 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - założycielska 2018-10-23 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-01
seria C - subskrypcja prywatna 2019-02-19 162 192
0,10 1 232 192
123 219,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-12-05
2019-08-28
seria D - subskrypcja prywatna 2019-07-09 65 151
0,10 1 297 343
129 734,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-12-05
2019-08-28
seria F - subskrypcja prywatna 2019-11-25 118 421
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2019-11-25 136 363
899 995,80
0,10 6,60 1 433 706
143 370,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-03
seria B1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2019-12-19 450 000
45 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji serii A: seria A1 2020-02-05
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2023-03-13 655 564
1 160 348,28
0,10 1,77 2 089 270
208 927,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-09
seria G - subskrypcja prywatna 2023-03-13 1 124 100
1 124 100,00
0,10 1,00 3 213 370
321 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-09
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2023-03-13 1 250 000
125 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pyrzyk, Wiktor Tomasz Prezes Zarządu 2019-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pluta, Tomasz Piotr Członek RN 2019-02-01 -
Piaszczyk Piotr Członek RN 2023-03-13 APOLLO - Członek RN
PMPG - Członek RN
MDEVELOP - Członek RN
KLEPSYDR - Członek RN
Jaszczuk Marcin Członek RN 2023-03-13 MDEVELOP - Członek Zarządu
KLEPSYDR - Członek RN
Kaniowski Tomasz Członek RN 2023-03-13 -
Krzemieniecki Przemysław Członek RN 2024-01-11 -