1,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
PLANTWEAR SA (PNW)

Wyniki finansowe - PLANTWEAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 963 1 610 1 331 1 475
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -498 -173 -232 50
Zysk (strata) brutto (tys.) -569 -298 -327 -36
Zysk (strata) netto (tys.)* -488 -218 -284 -28
Amortyzacja (tys.) 36 27 24 24
EBITDA (tys.) -462 -146 -208 74
Aktywa (tys.) 7 213 6 809 9 675 8 438
Kapitał własny (tys.)* 314 -231 924 1 894
Liczba akcji (tys. szt.) 1 433,706 1 433,706 1 433,706 3 213,370
Zysk na akcję (zł) -0,341 -0,152 -0,198 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,219 -0,161 0,644 0,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej