101,5000 zł
5,29% 5,1000 zł
WISE FINANCE SA (IBS)

Informacje o spółce - IBSM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia projektów deweloperskich na terenie Polski.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Adama Naruszewicza 27
Kod: 02-627
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 512599418
Fax: +48 3973399
Internet: www.ibsmsa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wise Finance SA
Prezes:
Sektor:
EKD: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 386 774
Zatrudnienie:
  • 1 (2022r.) - spółka
  • 0 (2016r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7010150153
KRS: 0000315354
EKD: 68,10
Ticker GPW: IBS
ISIN: PLPLPGR00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 39 257 561 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 386 774 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 347 065
Liczba głosów na WZA: 386 774 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,71%
Kapitał akcyjny: 77 354 800,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 347 065
Cena nominalna akcji: 200,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,29%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Righteight Holdings Ltd. wraz z Wheel Finance SA 186 000 (48,09%) 186 000 (48,09%) 2022-02-18 -
PJW Holdings Ltd. 82 610 (21,35%) 82 610 (21,35%) 2023-04-26 -
ONE SA 40 955 (10,58%) 40 955 (10,58%) 2022-10-24 -
Green SA 37 500 (9,69%) 37 500 (9,69%) 2023-04-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-08-01 200 000 000
0,10 200 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-10
2013-06-25
seria B - subskrypcja prywatna 2009-03-31 200 000
0,10 200 200 000
20 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-11
2013-06-25
seria C - subskrypcja prywatna 2009-06-30 1 750 000
717 500,00
0,10 0,41 201 950 000
20 195 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-27
2013-06-25
seria D - subskrypcja prywatna 2011-01-18 417 084 378
250 250 626,80
0,10 0,60 619 034 378
61 903 437,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-01
2013-06-25
seria E - subskrypcja publiczna 2012-02-16 21 512 751
7 529 462,85
0,10 0,35 640 547 129
64 054 712,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-25
seria F - subskrypcja prywatna 2014-01-15 58 000 871
14 500 217,75
0,10 0,25 698 548 000
69 854 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-30
2014-03-03
renumeracja akcji: seria A 2014-03-04
5,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
scalenie akcji 50:1 2014-03-04
5,00 13 970 960
69 854 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
zmiana firmy z Platinum Properties Group SA na IBSM SA 2015-03-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-06
scalenie akcji 40:1 2015-08-19
200,00 349 274
69 854 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-23
zmiana firmy z IBSM SA na Noble Financials SA 2019-11-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-18
seria B - kapitał docelowy 2021-08-19 37 500
7 500 000,00
200,00 200,00 386 774
77 354 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-15
zmiana firmy z Noble Financials SA na Wise Finance SA 2022-12-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-10-27 Split 40:1
2014-04-16 Split 50:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mirecki Michał Członek Zarządu 2022-12-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bachmann-Wardyn, Krystyna Członek RN 2020-07-28 -
Małunowicz Krzysztof Członek RN 2022-03-14 -