pb.pl
24,0000 zł
-14,29% -4,0000 zł
IBSM S.A. (IBS)

Wyniki finansowe - IBSM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 456 590
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -90 15 191 565
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 366 -946 971 -25 452
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 316 -896 971 -24 476
Amortyzacja (tys. zł) 2 3 1 1
EBITDA (tys. zł) -88 18 192 566
Aktywa (tys. zł) 46 607 47 093 42 317 13 638
Kapitał własny (tys. zł)* 8 349 7 453 8 424 -16 052
Liczba akcji (tys. szt.) 349,274 349,274 349,274 349,274
Zysk na akcję (zł) 0,905 -2,565 2,780 -70,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,904 21,339 24,119 -45,958
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej