101,5000 zł
5,29% 5,1000 zł
WISE FINANCE SA (IBS)

Wyniki finansowe - IBSM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 456 590
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -90 15 191 565
Zysk (strata) brutto (tys.) 366 -946 971 -25 452
Zysk (strata) netto (tys.)* 316 -896 971 -24 476
Amortyzacja (tys.) 2 3 1 1
EBITDA (tys.) -88 18 192 566
Aktywa (tys.) 46 607 47 093 42 317 13 638
Kapitał własny (tys.)* 8 349 7 453 8 424 -16 052
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej