59,0000 zł
-1,34% -0,8000 zł
PolTreg SA (PTG)

Wyniki finansowe - POLTREG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 300 200 0 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -193 -239 0 -919
Zysk (strata) brutto (tys.) -198 -222 0 -923
Zysk (strata) netto (tys.)* -198 -222 0 -923
Amortyzacja (tys.) 146 84 0 130
EBITDA (tys.) -47 -155 0 -789
Aktywa (tys.) 0 16 243 17 251 16 175
Kapitał własny (tys.)* 0 12 833 12 228 11 305
Liczba akcji (tys. szt.) 3 331,034 3 331,034 3 331,034 3 331,034
Zysk na akcję (zł) -0,059 -0,067 0,000 -0,277
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 3,853 3,671 3,394
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej