59,0000 zł
-1,34% -0,8000 zł
PolTreg SA (PTG)

Informacje o spółce - POLTREG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka biotechnologiczna, której działalność koncentruje się na opracowaniu platformy polifarmakologicznej będącej podstawą opracowywania innowacyjnych terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi opierającymi się o leczenie TREGS oraz np. przeciwciałami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wały Piastowskie 1/1508
Kod: 80-855
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 512532401
Fax:
Internet: www.poltreg.tech
Email: office@poltreg.tech

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Poltreg SA
Prezes: Trzonkowski Piotr
Sektor: biotechnologia
EKD: produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Liczba akcji: 4 663 448
Zatrudnienie:
  • 18 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Auditio sp. z o.o.
NIP: 9571079577
KRS: 0000637215
EKD: 2110Z
Ticker GPW: PTG
ISIN: PLPLTRG00038

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 275 143 432 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 4 663 448 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 840 238
Liczba głosów na WZA: 5 150 198 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,89%
Kapitał akcyjny: 466 344,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 326 988
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,11%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Paan Capital sp. z o.o. Treg sp.k. 993 602 (21,31%) 993 602 (19,29%) 2021-10-13 -
Venture FIZ wraz z funduszami Ipopema TFI SA 924 789 (19,82%) 924 789 (17,96%) 2021-11-16 QON, 7LV, CRJ,
Aviva OFE Aviva Santander 267 849 (5,74%) 267 849 (5,20%) 2021-12-09 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, KTY, AML, ING, BFT, GTC, DVL, APT, ENE, WPL,
Trzonkowski Piotr 244 499 (5,24%) 409 499 (7,95%) 2021-10-13 -
Marek-Trzonkowska Natalia 244 499 (5,24%) 409 499 (7,95%) 2021-10-13 -
Myśliwiec Małgorzata 165 000 (3,54%) 321 750 (6,25%) 2021-10-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 495 000
0,10 495 000
49 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-15
podział akcji serii A: A i A1 A1 - 8250
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-11
seria I 332 500
0,10 3 331 034
333 103,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-23
seria H 348 259
0,10 2 998 534
299 853,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria G 497 513
0,10 2 650 275
265 027,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria F 700 000
0,10 2 152 762
215 276,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-12
seria E 149 254
0,10 1 452 762
145 276,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-22
seria D 298 508
0,10 1 303 508
130 350,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-22
seria C 161 250
0,10 1 005 000
100 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-15
seria B 348 750
0,10 843 750
84 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-15
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2020-11-12 3 325
332,50
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja otwarta 2021-05-21 1 332 414
0,10 4 663 448
466 344,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-10-13
2021-12-09
2021-12-21
seria N1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii N1 2021-09-22 110 000
11 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N2 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii N2 2021-09-22 110 000
11 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Trzonkowski Piotr Prezes Zarządu 2019-05-01 -
Bok Kamilla Członek Zarządu 2018-07-01 -
Jabłoński Mariusz Członek Zarządu 2017-12-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mierzwiński Marcin Przewodniczący RN 2021-05-24 -
Jaworek Oktawian Członek RN 2021-05-21 QUARTICO - Przewodniczący RN
THEDUST - Członek RN
Molo Marcin Członek RN 2021-05-21 -
Gdański Jacek Członek RN 2021-07-15 -
Osuchowski Artur Członek RN 2021-07-15 MEDIACAP - Przewodniczący RN
DEVELIA - Wiceprzewodniczący RN
BENEFIT - Członek RN