1,6500 zł
5,10% 0,0800 zł
Poltronic SA (PTN)

Informacje o spółce - POLTRONIC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w dostarczaniu produktów elektrotechnicznych – oświetlenia i akcesoriów LED. Klientami są głównie dystrybutorzy prowadzący handel detaliczny i hurtowy oraz klienci biznesowi: firmy produkcyjne i usługowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Generała Romualda Traugutta nr 1-7
Kod: 50-449
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7254048
Fax: +48 71 7242573
Internet: www.poltronic.eu
Email: inwestorzy@poltronic.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Poltronic SA
Prezes: Kołodziejski Marek
Sektor: artykuły elektryczne
EKD: sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Liczba akcji: 7 158 000
Zatrudnienie:
  • 20 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Agencja Biegłych Rewidentów Tax-2 sp. z o.o.
NIP: 8951962748
KRS: 0000349566
EKD: 46,52
Ticker GPW: PTN
ISIN: PLPLTRN00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 810 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 7 158 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 824 570
Liczba głosów na WZA: 7 158 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,60%
Kapitał akcyjny: 3 579 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 824 570
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,40%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Leszczyszyn Jarosław 4 623 830 (64,60%) 4 623 830 (64,60%) 2018-12-27 -
Kołodziejski Marek 1 200 740 (16,00%) 1 200 740 (16,00%) 2018-12-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-12-23 1 500 000
1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
seria B 2010-01-04 1 227 273
1,00 2 727 273
2 727 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
seria C - subskrypcja prywatna 2010-05-27 272 727
1 499 998,50
1,00 5,50 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-23
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-08 100 000
100 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2012-05-30
0,50 3 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-15
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-30 4 158 000
0,50 7 158 000
3 579 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2020-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2019-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kołodziejski Marek Prezes Zarządu 2011-10-08 EUROSNAC - Wiceprzewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pankała Rafał Członek RN 2015-02-26 -
Pawlik Michał Członek RN 2019-05-08 OXYGEN - Członek RN
Kołodziejski Piotr Członek RN 2020-07-30 -
Jakubiak Magdalena Członek RN 2021-07-22 TETA - Członek RN