1,6500 zł
5,10% 0,0800 zł
Poltronic SA (PTN)

Wyniki finansowe - POLTRONIC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 006 3 318 4 030 3 928
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 308 393 503 656
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 265 407 481 659
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 206 318 408 512
Amortyzacja (tys. zł) 46 46 52 48
EBITDA (tys. zł) 354 439 555 704
Aktywa (tys. zł) 9 807 10 369 10 901 11 277
Kapitał własny (tys. zł)* 5 834 5 723 6 131 6 643
Liczba akcji (tys. szt.) 7 158,000 7 158,000 7 158,000 7 158,000
Zysk na akcję (zł) 0,029 0,044 0,057 0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,815 0,800 0,857 0,928
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej