pb.pl
2,6100 zł
-1,14% -0,0300 zł
Pamapol SA (PMP)

Informacje o spółce - PAMAPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje dania gotowe, a także konserwy mięsnych, pasztety, zupy gotowe oraz warzywa konserwowe, które są sprzedawane zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wieluńska 2
Kod: 97-438
Miejscowość: Rusiec
Kraj: Polska
Telefon: +48 436768110
Fax: +48 436768112
Internet: www.grupapamapol.pl
Email: pamapole@pamapole.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pamapol SA
Prezes:
Sektor: żywność
EKD: produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Liczba akcji: 34 750 050
Zatrudnienie:
  • 479 (2019r.) - spółka
  • 889 (2019r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8321761681
KRS: 0000211414
EKD: 1013Z
Ticker GPW: PMP
ISIN: PLPMPOL00031

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 90 697 630,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 34 750 050 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 247 407
Liczba głosów na WZA: 34 750 050 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,00%
Kapitał akcyjny: 34 750 050,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 247 407
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Amerykanka Struktura sp. z o.o. SKA 28 247 407 (81,00%) 28 247 407 (81,00%) 2019-06-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-04-01 171 667
17 166 700,00
100,00 100,00 171 667
17 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-19
2004-06-30
2006-08-24
split 1:100 2006-01-31
1,00 17 166 700
17 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-14
seria B - subskrypcja publiczna 2006-02-11 6 000 000
1,00 23 166 700
23 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-19
2006-07-14
2006-08-08
seria C - subskrypcja prywatna 2007-06-28 2 316 669
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Naturis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Amerykanka Struktura sp. z o.o. SKA 2014-11-05 8 262 250
8 262 250,00
1,00 1,00 31 428 950
31 428 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-05
2015-05-29
seria D - prawo poboru 2:1 2014-11-05 3 321 100
3 321 100,00
1,00 1,00 34 750 050
34 750 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
2015-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-02-03 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Półgrabia Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-03-11 WIELTON - Sekretarz RN
Półgrabia Bartosz Wiceprezes Zarządu 2019-10-17 -
Szatkowski Ryszard Wiceprezes Zarządu 2020-04-22 DEMOLEN - Wiceprezes Zarządu
Bednarek Małgorzata Członek Zarządu 2018-09-12 -
Antczak-Moszczyńska Małgorzata Członek Zarządu 2020-01-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szataniak Paweł Przewodniczący RN 2009-06-26 WIELTON - Prezes Zarządu
Szataniak Mariusz Wiceprzewodniczący RN 2014-07-21 WIELTON - Wiceprzewodniczący RN
Kamiński, Piotr Maciej Sekretarz RN 2014-06-26 WIELTON - Wiceprezes Zarządu
IDEABANK - Członek RN
Frąckowiak Waldemar Członek RN 2017-06-26 WIELTON - Przewodniczący RN
Urbanowicz Krzysztof Członek RN 2017-06-26 NOVITUS - Członek Zarządu
UBOAT - Członek RN
MEDICALG - Członek RN